EMNER

Uklart billede efter EU-valget

Afstemningen blev stort set et vink med en vognstang, at over halvdelen af Storeuropas befolkninger ikke synes godt om det ubrydelige fællesskab i EU. Den største overraskelse kom fra de nye østlande med deres meget lave stemmeprocent.

EU-valget gav heller ikke et klart billede af, om landene hver for sig A. havde de helt store forventninger til fremtiden - eller B. at de absolut ikke vil undvære landbrugsstøtten - eller C. at de var meget skeptiske over for Storeuropas konstruktion og fremtidige virke, fordi de forskellige landes regeringer blev straffet for interne landspolitiske afgørelser. De 25 medlemslande i Storeuropa skal nok behandles som mere eller mindre skrøbelige kuvøsebørn. Selv med den største omhu og forsigtighed kan det blive helt galt ved den næste afstemning om den nye EU-traktat. Vil landene der stemmer nej havne ved tiggerstaven? Europaparlaments håbløse opgaver bliver nok følgende: 1. Afskaffelse af landbrugsstøtten. 2. Indførelse af ensartet momssatser. 3. Afskaffelse af arbejdsløsheden (På nuværende tidspunkt ca. 30 millioner). 4. Hjælp til de millioner, som lever under fattigdomsgrænsen. 5. Hensyntagen til slavisk tangegang i de nye østeuropæiske lande. 6. Opløsning af kollektiverne i det tidligere Østtyskland. 7. Forsøg på at ensrette lovgivningen fra vugge til grav i de nuværende 25 medlemslande. 8. Orienteringen om de 25 landes levevilkår i det hele taget. Europaparlamentets mindre håbløse opgaver bliver nok følgende: 1. Miljøproblemer: 2. Fiskeriproblemer. 3. Skibsfartsproblemer. Alle restauranter i Storeuropa kunne starte med at tilbyde alle 25 medlemmers nationalretter og på denne måde præge vores fællesskab og sammenhold, f.eks. Skank med surkål fra Tyskland Rødbedesuppe fra Polen Frikadeller med rødkål fra Danmark og så fremdeles.