Energiselskaber

Uklog afhængighed

Så er den gal igen. Det statskontrollerede russiske energiselskab Gazprom har endnu engang midt i vinterkulden lukket for gashanerne og givet anledning til dyb bekymring i store dele af Europa.

Årsagen er angiveligt en konflikt mellem Ukraine og Rusland omkring betaling og pris. Ikke desto mindre demonstrerer denne sag, at det er særdeles uklogt, hvis EU-lande gør sig afhængig af olie og gas fra Rusland. Problemet er ikke blot, at der kan skrues op og ned for energiforsyningen i takt med russernes forgodtbefindende. Der er også tale om et stort sikkerhedspolitisk problem, hvor et Rusland med fornyet selvforståelse som stormagt kan bruge gasvåbnet til at få europæerne og EU til at makke ret. Affæren viser, at statsminister Anders Fogh Rasmussen har slået ind på den helt rette kurs med det langsigtede mål om, at Danmark skal være helt uafhængig af fossile brændsler som olie og gas. Vi vil ikke sidde i lommen på russerne eller mellemøstlige regimer når den danske olie og naturgas fra Østersøen engang slipper op. Satsningen på målrettet udbygning af vedvarende energi kombineret med øget energieffektivitet i transport og bygninger er derfor et udtryk for rettidig omhu. Det gælder med hensyn til energi, miljø og danske eksportmuligheder. Men det gælder ikke mindst med hensyn til Danmarks sikkerhed og suverænitet på langt sigt. Jeg håber, at resten af EU-landene snarest slår ind på samme vej og gør sig uafhængige af russisk energi.