Børnepasning

Uldtotten er gået i motoriske svingninger

Børnehave i Vadum er i gang med at sætte de fysiske udfoldelser på dagsordenen

VADUM:Den blå madras er som en dragende magnet for de 60 uldtottebørn, der på det nærmeste kolbøtter sig gennem dagen, når den er fremme. Faktisk er "Uldtotten"s børn så heldige, at de fremover får mulighed for at opleve leg og bevægelse som en højt prioriteret del af deres børnehaveliv. - Vi har nemlig besluttet, at stedet her fremover skal være en idrætsbørnehave, forklarer lederen Dorthe Augustasen, der sammen med sine medarbejdere for et år siden besluttede at sætte ekstra fokus på børnenes motorik og sanser. - Det betød, at vi ansatte ergoterapeut Merete Andersen ud over den normale normering, så hun kunne inspirere både børn og personale til at få sat gang i aktiviteterne. Siden da har børnehaven søgt kommunen og fået 50.000 kroner til uddannelse af hele personalegruppen. - På den baggrund skal vi på kurser arrangeret af Dansk Idræts Forening og Peter Sabroe Seminariet i Århus, idet de har erfaringer med, hvordan man ændrer en almindelig børnehave til en idrætsbørnehave. Ny profil På en pædagogisk dag fandt personalegruppen ud af, at alle tændte på idéen, og efterfølgende er bestyrelsen og forældrene blevet spurgt. Opbakningen er massiv. - Først skulle vi selvfølgelig lige have forklaret, at det vi vil - ikke er at opdrage til elitesport, for i den forbindelse befinder vi os kun på pjaskeholdet. Men vi vil sætte fokus på kroppen og det enkelte barns udvikling gennem fysiske aktiviteter, forklarer børnehavelederen. Siden da har bestyrelsen søgt forskellige legater og fonde til indkøb af blandt andet redskaber og andre motorisk stimulerende elementer. - Omkring hele projektet oplever vi som forældre et sammenhold, ikke mindst i forhold til den udfordring det er at være med til at bygge noget nyt op, fastslår Vibeke Olesen fra bestyrelsen. Både i forhold til børn, forældre og ansatte vil Uldtotten gerne profilere sig. Det udmønter sig både i et samarbejde med skolen og en anden lokal børnehave, men vil også kunne give en ekstra bonus i forhold til de seminariestuderende, hvor børnehaven naturligvis kunne ønske sig en praktikant, der prioriterer idrætspædagogik. Tillægsgevinster Netop den megen debat om de servicerede og alt for tykke børn har da også været en spore til idéen bag det nye image. - Den vinkel var da også oppe at vende på vores forældreaften, fortæller Dorthe Augustasen. - For en tre-årig er det jo både en motorisk udfordring og øvelse at tage strømper på, så hvorfor forhindre ungen i det? Fremover vil der i børnehaven blive lagt særlig vægt på leg og bevægelse, så det i endnu højere grad bliver en del af den daglige, pædagogiske praksis. - Det betyder jo ikke, at vi stopper med at tegne, male, lege med ler, trække perler på snor eller bage boller, understreger børnehavelederen med henvisning til, at her er det jo finmotorikken, der bliver stimuleret. Børnehavens rammer vil fremover blive udnyttet fuldt ud til de forskellige aktiviteter, og legepladsen skal også have et lift, så den kommer til at byde på mange flere udfordringer. Som en tillægsgevinst viser undersøgelser, at almindelig indlæring glider meget lettere, hvis motorik og kreativitet også stimuleres, og den vinkel er hverken forældre eller pædagoger kede af.

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk