EMNER

Uliberal kontroltyranii skolerne

Vi skal ikke være billigere men bedre. Det reklameslogan har Fogh markedsført regeringen under igen og igen de seneste måneder.

Fogh er åbenbart bange for at den danske befolkning ikke forstår hans hensigter medmindre de gentages lige så mange gange som de værste reklameindslag på tv. Med det nye regeringsgrundlag er det også blevet slået fast med hegnspæle, at Fogh ønsker samme strategi brugt som indlæringsmetode i undervisningssystemet. Eleverne skal testes i deres evne til at tage tests, lærerne skal fjernstyres fra Christiansborg, og hvis de unge efter endt skoleforløb formaster sig til selvstændigt at planlægge deres liv, står Fogh klar med den økonomiske pisk, hvis noget er i modstrid med Foghs tanker om god dannelse og uddannelse. Er det virkelig den strategi, der gør os bedre til at være fleksible, innovative og tænke selvstændigt? Bliver vi specielt meget bedre af billige kontrolløsninger? Næ. Foghs uliberale kontroltyranni truer med at smadre alt det ved vores uddannelsessystem, som har gjort Danmark til et af de mest konkurrencedygtige lande i verden. Fogh kunne måske skele lidt til det private erhvervsliv. I moderne og dynamiske virksomheder ved man, at handlefrihed motiverer og udvikler folk – ikke kontrol og straf. Fogh trækker ikke kun undervisningssystemet men hele den offentlige sektor i retning af mere kontrol, bureaukrati og mindre frihed. I modsætning til hvad Fogh tror, står konkurrenceevne og kolde kontanter ikke i modsætning til frihed, motivation og livsglæde.