Ulige behand- ling af patienter

Stor forskel på, om de praktiserende læger søger individuelle tilskud til deres patienter

NORDJYLLAND:Reglerne for tilskud til medicin bør forenkles. Det siger Lene Garsdal, læge, nordjysk folketingsmedlem og sundhedsordfører for SF, efter kritikken fra den aalborgensiske læge Leif Kjærulf Christensen af de nuværende tilskudsregler. - Det er uanstændigt, at der er så stor forskel på, hvilke patienter der får tilskud til medicin. Jeg håber, at nye regler, som der arbejdes på i øjeblikket, vil forbedre situationen. I modsat fald vil jeg tage sagen op, siger Lene Garsdal. De nuværende regler betyder, at man til nogle typer medicin automatisk får tilskud. I de tilfælde ordinerer alle læger nogenlunde lige meget. Men en række medicintyper kræver, at man via sin læge søger om et individuelt tilskud i Lægemiddelstyrelsen. Det gælder for eksempel antidemens-medicin og medicin mod knogleskørhed, og det er her de store forskelle fra praksis til praksis springer i øjnene, når man ser på tal fra Nordjyllands Amts Lægemiddelenhed. Når det gælder midler mod knogleskørhed henter den flittigste læge 23 gange så mange tilskud hjem til sine patienter som den mindst ihærdige, og det er vel at mærke tilskud, som af Lægemiddelstyrelsen vurderes som nødvendige og relevante. Underbehandling - Det ser altså ud til, at jo lettere en behandling er tilgængelig, jo mere ens ordinerer lægerne medicinen til deres patienter, hvorimod besværlige tilskudsregler medfører stor forskel på om patienterne får den medicin deres sygdom kræver. En stor gruppe patienter underbehandles på den baggrund, siger Leif Kjærulf Christensen. Flere praktiserende læger fortæller samstemmende, at det er besværligt og tidkrævende at skrive frem og tilbage med Lægemiddelstyrelsen for at søge de individuelle tilskud. Der gælder forskellige regler for hvert enkelt præparat, og det kan være svært at finde tid til den procedure i de pressede lægepraksis. Grunden til at man indførte de nye tilskudsregler er, at man vil begrænse udskrivningen af den dyre medicin, så den kun bliver givet til dem, der virkelig har behov. - Men det er jo ikke rimeligt, at nogle mennesker bliver holdt helt ude af behandling, fordi regeringen har gjort det besværligt at søge tilskud, siger Leif Kjærulf Christensen. Administrative barrierer Den holdning deles af lederen af Lægemiddelenheden i Nordjyllands Amt, praktiserende læge Jørgen Peter Ærthøj. - For mig at se har man besluttet, at der skal spares penge på medicinområdet, og det gør man ved at indlægge nogle administrative barrierer, der gør det så besværligt at søge, at mange falder fra. - Det er bestemt ikke rimeligt, for hvis en patient lever op til betingelserne for at få behandling, så skal det ikke være det administrative der afgør, om det sker. Jørgen Peter Ærthøj mener, at man til dels kan løse problemet ved at gøre reglerne for at søge mere enkle. F.eks er ansøgningsskemaet ikke integreret i lægernes edb-system, hvilket kunne lette besværet betydeligt. Formand for Patientforeningen Danmark, Karsten Skawbo-Jensen, findet det uetisk, at der er så stor forskel på, hvem der får de individuelle tilskud. Fast honorar til lægen - Tilskud til medicin bør afhænge af patientens behov, ikke af om lægen gider eller har tid til det bureaukratiske bøvl med at søge tilskuddet hos Lægemiddelstyrelsen, siger Karsten Skawbo-Jensen, der mener, at man kan undgå forskelsbehandling, hvis man giver lægen et fast honorar, hver gang han søger tilskud til en af sine patienter. Ikke alarmerende Sektionsleder i Lægemiddelstyrelsen, Karen Kolenda, er derimod ikke alarmeret over de store forskelle fra læge til læge Hun mener, at forskellene kan forklares med, om en lægepraksis er placeret i et rigt eller fattigt kvarter, og hvorvidt det er en læge, der er aktiv i forebyggende behandling af for eksempel knogleskørhed. Karen Kolenda afviser flere praktiserende lægers påstand om, at det er besværligt at søge. - Det kan umuligt have nogen betydning, for det tager højst fem minutter at udfylde det skema, siger Karen Kolenda. Praktiserende læge Leif Kjærulf Christensen ser den holdning som udtryk for, at Lægemiddelstyrelsen befinder sig meget langt fra den virkelige verden ude i lægekonsultationerne.