Ullits kæmper mod dårlige huse

Borgermøde på Ullits Skole satte gang i mange nye tanker og ideer

ULLITS:Beboerne i Ullits er ved at være rigtig godt trætte af de mange misligholdte huse rundt omkring i Ullits. Især er den kendte handelsmand Låsby Svendsens huse en torn i øjet på mange, og nu skal der ske noget. Lysten til at få ryddet op i de mange dårlige boliger er et af de mange forslag, der kom frem på et møde på Ullits skole. Landdistrikterne i Farsø Kommune er inde i en ny udvikling, og flere steder i kommunen har man allerede nu holdt de såkaldte udviklingsværksteder. Ullits, Svingelbjerg og Foulum var de sidste landsbysamfund, der skulle gennem udviklingsværkstedet, og det samlede en del lokale mennesker på skolen. Her blev det blandt andet besluttet, at man ville arbejde hen mod at gøre Ullits til et mere attraktivt sted at bo, og et af midlerne var at få ryddet op i de mange dårlige boliger, som Låsby Svendsen udlejer - eller som blot står tomme. Vil danne et husselskab En idé, som blev fremført var, at man ganske enkelt opretter et aktieselskab - Ullitshuse A/S - der skal opkøbe og renovere de dårlige bygninger i byen. Forslaget resulterede i, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde grundlaget for en organisation, som skal stå for huskøb og administration. Mødet betød også, at der kom flere gode ideer på bordet. I forbindele med Ullitshuse blev det også besluttet, at man vil arbejde hen imod en stærkere markedsføring af de tre landsbysamfund. Målet er at overbevise især børnefamilier om, at der er rart at bo i Ullits, og derfor skal der sættes en massiv kampagne i gang. De unge i Ullits skal også tilgodeses, og det kan ske på flere måder. En af arbejdsgrupperne er nu gået i gang med at undersøge, om der er behov for en kommunal fritidsklub i Ullits, og om den kan kombineres med en skolefritidsordning. I praksis sker der det, at arbejdsgruppen udsender et spørgeskema inden årsskiftet, hvorefter der i januar 2004 bliver holdt et møde til at følge op på spørgeskemaet. Dernæst går turen til kommunen med en ansøgning, der skal dokumentere det aktuelle behov. En anden gruppe arbejder med fritidslivet, og her sprudler det også med gode ideer og indfald. Brug medborgerhuset Medborgerhuset kunne sagtens bruges meget mere, og der er blandt andet forslag om en række forskellige arrangementer som blandt andet vinsmagning, musik, diverse foredrag eller film. Et andet forslag er at holde sogneaftenener i medborgerhuset, netop fordi man normalt kan samle en del mennesker til disse arrangementer. Næste skridt bliver at invitere alle borgere til et møde på Ullits skole 21. oktober. Her vil der blive fulgt op på de handlingsplaner, som arbejdsgrupperne har arbejdet med. Nye deltagere kan også være med her og være med i en eller flere af arbejdsgrupperne. På mødet får deltagerne også et kursus i projektarbejde og fundraising - altså hvordan man finder de nødvendige penge.