Ulogisk fravalg

Undervisningsminister Ulla Tørnæs tog 9.4. hul på fagdiskussionen for det ny "reformerede" gymnasium. To fag blev ofret i ministerens stræben efter større naturvidenskabelige kompetencer, latin og geografi. Som sproglig student fra 2002 har jeg haft begge fag. Begge har givet mig stort fagligt udbytte, men jeg begræder det kommende tab af geografi mest. Selv om latinundervisningen for mange har været et stort grammatisk hjælpemiddel, kan man næppe komme ud over det faktum, at det i mange år har været muligt for matematiske studenter at opnå de samme sproglige kundskaber uden denne hjælp. Et af de gennemgående træk i regeringens udspil er ønsket om større prioritering af den naturvidenskabelig faglighed og naturfaglige dimensioner i den almene dannelse. Derfor virker det besynderligt, at ministeren har valgt netop geografi fra. Geografiundervisningen i det nuværende gymnasium er ikke kun kortlæsning og BNP. Termiske tryk, vulkaner og demografi er mere i fokus, og faget passer efter min vurdering glimrende ind under ministerens ønske om forbedrede kompetencer indenfor både de samfunds- og naturvidenskab. Derfor virker det ulogisk, at ministeren har fravalgt geografi, når faget indeholder alle de egenskaber ministeren efterlyser. Eva Lisby uddannelsespolitisk ordfører i Radikal Ungdom, Nr. Marksvej 35, Aabybro evum@jubiipost.dk

Forsiden