Ulovlig aktivering fortsætter

Kommunen uenig i kendelse.

Projekt Hovedrengøring holder pt sommerferie, mens havearbejdet er i fuld gang. Arkivfoto

Projekt Hovedrengøring holder pt sommerferie, mens havearbejdet er i fuld gang. Arkivfoto

BRØNDERSLEV:I juni kendte Arbejdsmarkedsrådet to aktiveringsprojekter i Brønderslev Kommune for ulovlige. Ifølge afgørelsen er de konkurrenceforvridende. Det drejer sig om projekterne Hovedrengøring og Det Grønne Område, hvor kontanthjælpsmodtagere udfører rengøring og havearbejde for pensionister. Brønderslev Kommune har fra starten været uenige i afgørelsen, men det er ikke muligt at anke kendelse. Indtil videre har man valgt at fortsætte projekterne uændret, hvilket får flere parter op af stolene. Landsorganisationen af Arbejdsledige var oprindeligt dem, som bragte sagen op i Arbejdsmarkedsrådet, og de har nu skrevet et klagebrev til borgmester Jens Arne Hedegaard. De er utilfredse med, at man uanfægtet fortsætter med projekterne. - De ansvarlige bedes erkende, at der ikke kan pålægges de ledige at skulle efterleve lovene på området. Eftersom Brønderslev Kommune ikke selv efterlever afgørelsen afsagt af Arbejdsmarkedetsrådet Nordjylland, skriver de i brevet og fremhæver, at kommunen sender forkerte signaler ved ikke at lytte til afgørelsen. Det ulovlige består i, at kommunen tilbyder pensionister hovedrengøring til en timebetaling på 25 kroner, haveservice til knap 27 kroner i timen og snerydning for 75 kroner i timen. Det har rådet fundet konkurrenceforvridende, og i deres kendelse påpegede de, at kommunen ikke havde dannet sig et overblik over markedets private leverandører, inden projekterne blev skudt i gang. Også hos fagforeningen 3F er man utilfredse med håndteringen af sagen. - Andre steder er det normalt, når noget bliver erklæret ulovligt, så stopper man projektet øjeblikkeligt og starter først op, når det er blevet gjort lovligt, siger formand for 3F Midtvendsyssel, Orla Thomsen. Fagforeningen frygter, at projekterne tager arbejdet fra deres medlemmer, som arbejder på området med rengøring og havearbejde. Orla Thomsen mener, at kommunen burde gøre det til normalt arbejde fremfor aktivering og ansætte folk på lige fod med andre. Uenig i kendelse Det er ikke den løsning, som politikerne i Brønderslev har valgt at bruge. Her har man endnu ikke opgivet håbet om, at aktiveringen fortsat kan fungere, som den gør nu. Afgørelsen henviser til et direktiv om produktion, og kommunen mener, at det burde bedømmes udfra direktivet om service. - Vores aktiveringsprojekter kører videre uændret, men vi er gået videre med sagen på den måde, at borgmesteren har skrevet til beskæftigelsesministeren og fremlangt vores sag, siger socialudvalgsformand Kim Toft (V). Ikke ulovligt - Vi har snakket med KL (Kommunernes Landsforening, red.) om sagen, og deres jurister har vurderet, at det ikke er ulovligt. Det er derfor, vi går videre med sagen. Det er ikke fordi, vi ikke respekterer Arbejdsmarkedsrådet, for det gør vi, uddyber han. Kim Toft fortæller, at de vil se nærmere på sagen, når blandt andet socialchefen kommer tilbage fra ferie. Indtil da har de ikke lyst til at stoppe haveprojektet, da mange har behov for hjælpen. Regionschef for Arbejdsmarkedsrådet Nordjylland, Anders Hesselholt, oplyser, at rådet nu afventer ministerens reaktion på kommunens henvendelse. Rådet har ingen sanktionsmuligheder, hvis kommuner vælger ikke at lytte til deres kendelser. Brønderslev Kommune er ikke de eneste, der har aktiveringsprojekter, som Arbejdsmarkedsrådet har kendt ulovlige. De seneste fem år er der fundet lovbrud i 26 sager, blandt andet en i Esbjerg, hvor det også handlede om rengøring til lavpris.