Ulovlig bilkørsel svær at stoppe

} BOM: Sommerhuseejere ved Slettestrand er godt trætte af den ulovlige bilkørsel på Redningsvejen mod Lerup Strand. De har klaget både til Fjerritslev Kommune og Thy Statsskovdistrikt for at få sat en stopper for bilisterne, der bruger cykelruten som kørevej. - Vi har forsøgt os med stolper og låste bomme, men de bliver fjernet, oplyser Jens Østergård fra skovdistriktet. - Vi har også overvejet en smal bro over Svenstrup Å, men der skal kunne køre biler med lovligt ærinde, forklarer han. Kommunen vil nu foreslå et stort skilt med motorkørsel forbudt, mage til det der er sat på ved Lerup Strand. } KLAGER: Både Bokseklubben Orion og Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening er utilfredse med det lokaletilskud, de har fået bevilget af folkeoplysningesudvalget. Orion mangler 28.000 kr. for at få dækket lokaleudgifterne og gymnastikforeningen 24.000 kr.. Begge foreninger har derfor søgt udvalget om at få forhøjet tilskuddet til henholdsvis 128.000 og 150.600 kr.. } FAGLOKALER: Det er dyrt at holde skolernes faglokaler til naturfag opdateret, så de er lovmæssigt indrettet. Derfor har staten afsat en pose penge, som kommunerne kan søge tilskud fra. Tilskuddet er beregnet efter elevtal, og Fjerritslev kan få knap 100.000 kr.. til fordeling på de fem skoler, mod at kommunen selv bidrager med finansiering. Kulturudvalget har besluttet, at man skal forsøge at få pengene hjem, da der er behov for forbedringer.