Advokatvirksomhed

Ulovlig eksklusion i andelsboligforening

Advokat stiller sig kritisk overfor forsøget på at smide beboer ud af andelsboligforeningen

HIRTSHALS:Det hele begyndte med stridigheder omkring opførelsen af en hems og et tagvindue, og det har nu udviklet sig til eksklusion og krav om at salg af andelsbevis. Der er uro i andelsboligforeningen Havblik, for en række andelshavere forsøger åbenbart at komme af med Helle Sørensen, som bor på Nejstbrinken. Senest har bestyrelsen i et brev 2. april givet afslag på Helle Sørensens ønske om at forhøje sit stakit med den begrundelse, at hun er ekskluderet af andelsboligforeningen. Brevet kom uden varsel, og så sent som 10. marts deltog Helle Sørensen på generalforsamlingen. Sagen udspringer af en tvist fra sidste år, hvor Helle Sørensen ville udvide sin bolig med en hems og et tagvindue, og selvom hun aldrig fik noget på skrift, hvilket ifølge vedtægterne ikke var nødvendig, havde Helle Sørensen den klare opfattelse, at generalforsamlingen gav hende et mundtligt tilsagn, og det skulle række. Det står i Havbliks vedtægter, at såfremt en ombygning ikke kræver byggetilladelse, behøver bestyrelsen ikke at få forelagt tegninger. Siden fik hun besked på at fjerne tagvinduet og blev samtidig bedt om at sælge sin andel. Helle Sørensen har defor nu overgivet sagen til sin advokat. - Der er overhovedet ikke belæg for at ekskludere nogen på denne måde ifølge vedtægterne i andelsboligforeningen. Helle Sørensen har den klare opfattelse, at generalforsamlingen har godkendt, at hun kunne lave et tagvindue. Det virker på mig som om, at der er noget som har fortrudt bagefter, siger Olav Pedersen. Han understreger, at det slet ikke er nødvendigt at spørge om lov til at opføre en hems, og efter advokatens opfattelse er der heller ikke noget at komme efter, når det gælder tagvinduet. Olav Pedersen mener, at Havblik skyder helt ved siden af, og han henviser til en dom i en tidligere retssag, hvor en lejer havde væltet en mur i en lejet lejligheden, som han nægtede at genopføre, selvom udlejeren mente, at lejemålet var blevet misligeholdt. Retten gav dog lejeren medhold. Olav Pedersen hæfter sig også ved, at Helle Sørensens forsikringsselskab har været villige til at give hende retshjælp, for dermed anerkender forsikringen, at hun står med en god sag. - Vi afventer med sindsro en stævning fra andelsboligforeningen, for de har hverken ret til at ekskludere Helle Sørensen eller tvinge hende til at sælge sit andelsbevis, siger Olav Pedersen. Det har hverken været muligt at træffe formanden for Havbliks bestyrelse Birgit Thomsen eller andelsboligforeningens advokat Allan Mose Baltsersen for en kommentar til sagen.