Lokalpolitik

Ulovlig fiskestue skal fjernes

Kommunen har givet tilladelse til en flytning af træhytte ved fiskesø

VOLSTRUP:Senest 1. december næste år skal dambrugsejer Erik Ugilt Hansen have fjernet en ulovlig fiskestue på 48 kvadratmeter opført på kanten af put and take søen i Volstrup Fiskepark. Bag den drastiske beslutning står Nørager Kommune, der ved en lovændring i september i fjor overtog administrationen af planloven i landzone fra Nordjyllands Amt. Fiskestuen er ud over at være opført uden tilladelse i 2001 også placeret nærmere end 150 meter fra Simested Å og overskrider dermed åbeskyttelseslinjen i naturbeskyttelsesloven, som am-tet administrerer. For at finde en løsning for den ulovlig opførte hytte af træ, som lystfiskerne ved søen benytter som opholds- og spisestue, har Nørager Kommunes teknik- og miljøudvalg netop givet tilladelse til en ansøgning fra Erik Ugilt Hansen om at måtte flyttet hytten cirka 45 meter mod øst og dermed uden for åbeskyttelseslinjen. Sag overdraget af amtet Nørager Kommune opdagede i sommeren 2001 den ulovlige opførte fiskehytte i forbindelse med behandling af en ansøgning om en udvidelse af jagt- og fiskebutikken ved siden af. - Da amtet dengang var landzonemyndighed, overgav vi sagen til dem. Den blev forelagt amtets teknik- og miljøudvalg, der besluttede at give afslag på ejerens ansøgning om at måtte bibeholde den allerede opførte bygning, forklarer arkitekt Torben Ingstrup, planmedarbejder i kommunens tekniske forvaltning. Baggrunden for afslaget var, at fiskestuen strider mod de planmæssige hensyn, der skal varetages i landzone og en frygt for, at en tilladelse kunne skabe præcedens for amtets øvrige omkring 50 fiskesøer. Dambrugsejer Erik Ugilt Hansen fik dengang en frist frem til 1. juli i fjor til at fjerne hytten. Han valgte i stedet at anke amtets afgørelse til Naturklagenvænet, der i april i år stadfæstede amtets afgørelse i sagen. Han fik efter nævnets afslag en yderligere frist frem til september i år til at få fjernet den ulovlige træhytte. I den forbindelse har han søgt om tilladelse til at flyttet hytten de omkring 45 meter mod øst og dermed uden for åbeskyttelseslinjen. Berørte lodsejere og foreninger, eksempelvis Danmarks Naturfredningsforening, har nu fire uger til at klage over Nørager Kommunes teknik- og miljøudvalgs flyttetilladelse. Som landzonemyndighed sender kommunen eventuelle indsigelser videre til Naturklagenævnet. Hvor lang tid Naturklagenævnet vil være om at behandle de eventuelle indsigelser, tør Torben Ingstrup ikke udtale sig om ud over, at nævnet i nogle sager har haft en lang sagsbehandlingstid. - Dambrugsejeren kunne også ved Naturklagenævnets afgørelse i april i år have indbragt afslaget for domstolene. Denne ankemulighed har han dog ikke benyttet sig af inden for tidsfristen på et halvt år, tilføjer han.