Ulovlig forskelsbehandling

Aalborg Kommune kræver formel klage for at gribe ind i fordelingen af lægevagt-kørsel i Aalborg Taxa

Hos tilsynsmyndigheden Aalborg Kommune er utilfredsheden med fordelingen af lægevagt-kørsel ikke nogen nyhed. Men sekretariatschef ved kommunens juridiske sekretariat, Peder Berg, efterlyser formelle klager.foto: grete dahl

Hos tilsynsmyndigheden Aalborg Kommune er utilfredsheden med fordelingen af lægevagt-kørsel ikke nogen nyhed. Men sekretariatschef ved kommunens juridiske sekretariat, Peder Berg, efterlyser formelle klager.foto: grete dahl

AALBORG:Bekendtgørelsen om taxikørsel er soleklar. Vognmænd tilsluttet et bestillingskontor skal fordele al kørsel ligeligt imellem sig. Helt præcist skal bestillingskontorets ledelse sikre, at ”bestillinger på kørsel, der indgår til bestillingskontoret, fordeles ligeligt blandt de tilsluttede tilladelsesindehavere”. Og der er ikke noget smuthul, såsom at køre for kunder uden om bestillingskontoret. ”Føreren af en taxi, der er tilsluttet et bestillingskontor, må ikke uden om bestillingskontoret udføre bestillinger på kørsel, hvor køretøjet skal afhente kunden på et bestemt sted”. Baggrunden for paragrafferne er, at vognmænd i taxiselskaber med over ni vognmænd har pligt til at arbejde sammen via et bestillingskontor. Det koster gerne mange tusinde kroner månedligt at være tilsluttet et bestillingskontor, og derfor synes mange vognmænd, som NORDJYSKE har talt med, at en ligelig fordeling af kørsel med vagtlæger og anden eftertragtet kørsel er det eneste retfærdige. Og det mener de ikke sker hos Aalborg Taxa, hvor nuværende og tidligere medlemmer af foreningens bestyrelse har hovedparten af den eftertragtede kørsel med vagtlæger. Hos tilsynsmyndigheden Aalborg Kommune er utilfredsheden ikke nogen nyhed. Mange brokker sig - Det er intet nyt under solen. At nogen har noget kørsel fremfor andre, er der så mange der har sagt i så mange år. Alle har kendt til det, mange har brokket sig, og ingen har gjort noget ved det, siger sekretariatschef ved kommunens juridiske sekretariat, Peder Berg, om forholdene hos Aalborg Taxa. - Men vi har ingen formelle klager fået, ingen dokumentation set, og før det sker, tager kommunen det ikke op. Hvorfor klager Jørn Færch (kritisk vognmand, red.) ikke til kommunen? Som tilsynsmyndighed er det op til Aalborg Kommune at gribe ind, hvis loven ikke overholdes. Peder Berg vedgår, at loven om taxikørsel kræver en ligelig fordeling. - Men det giver jo ingen mening, at for eksempel lægekørsel for tre millioner kroner skal fordeles mellem halvandet hundrede bevillingshavere. Det er jo gak gak. Princippet er korrekt, men det er meget svært i praksis. Praktisk muligt Hos Færdselsstyrelsen mener fuldmægtig Peter Maltesen omvendt, at loven godt kan administreres i praksis. - Hvis man har respekt for ligelighedssystemet, kan man gøre sådan, at man favoriserer den og den, hvis de andre vognmænd får andre kompencerende opgaver, så de ikke lider økonomisk tab. Man kan bruge fordelignsnøgler og puljeordninger og for eksempel fordele opgaver forskelligt - men efter en periode skal værdien være ens. Så kan det godt være, at man stadig opfylder ligelighedskravet. Som eksempel nævner fuldmægtigen, at en vagtlæge måske ønsker at køre med en bestemt chauffør. - Hvis vognmandens kollegaer får en tilsvarende stor bid af den øvrige del af kagen, så de også efter en periode kommer til at tjene lige så meget som denne vognmand, er de reelt ikke blevet diskrimineret. Hos Aalborg Taxa har fire tidligere medlemmer af bestyrelsen, og den nuværende formand, John Vanggaard, hovedparten af lægevagtkørslen. NORDJYSKE ville gerne have spurgt John Vanggård, om de øvrige vognmænd i Aalborg Taxa kompenceres økonomisk. Men efter NORDJYSKE’s beskrivelse af forholdene i Aalborg Taxa for nylig, ønsker John Vanggård ikke længere at udtale sig til NORDJYSKE.