Lokalpolitik

Ulovlig hindring af nye møller

Kommune og amt må ikke kræve, at skrotningsbeviser skal være fra Nordjylland

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune handlede ulovligt, da de i sommer sagde nej til, at virksomheden Elsam kunne få lov at opstille fem møller i Ryåparken lidt syd for Brønderslev. Det fremgår af et svar som økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) har givet medlem af folketingets energiforsyningsudvalg Torben Hansen (S). Kommunen henviste i sit afslag blandt andet til regionsplanen for Nordjyllands Amts, hvor der står, at skrotningsbeviser, der skal bruges i Nordjyllands Amt skal stamme fra møller, der er blevet nedlagt i Nordjyllands Amt. Skrotningsbeviserne blev indført i 1999 for at få nogle af de gamle og ofte fejlplacerede vindmøller fjernet fra landskabet. Beviset giver ejeren ret til efterfølgende at få en merpris på 17 øre per kilowatt-time (øre/kWh), for de første12.000 fuldlaststimers strøm ved opførelsen af en ny og større mølle. - Det er tindrende ulovligt, når både kommune og amt stiller krav om, at der skal pilles vindmøller ned i Nordjylland før der må rejses nogle nye, siger folketingsmedlem Torben Hansen. - Hvis alle gjorde ligesom Brønderslev og Nordjyllands Amt ville vi jo aldrig få nogle af de gamle møller væk, mener Torben Hansen. Og det giver økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen ham ret i, i sit svar. Ministeren har svaret, at der ikke er hjemmel i loven til at kræve, at møllerne skal pilles ned fra samme landsdel, hvor nye møller stilles op. Karsten Frederiksen (K) formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev, der gav afslag til Elsam er lidt uforstående over for, at de har gjort noget ulovligt. - Jeg er forundret. Vi er både i amt og kommune af den opfattelse, at vi har så mange vindmøller i vores landsdel, at vi er nødt til at kræve, at der bliver skrottet nogle af de møller, der trænger til at komme væk, inden der bliver sat nye møller op. - Men vi tager det selvfølgelig til efterretning, hvis vi ikke har tolket lovgivningen rigtigt, siger Karsten Frederiksen.