Ulovlig pragtvilla skal bygges om

Bygherre får nu pålæg om at lade fem panoramavinduer erstatte af lyskasser i kælder, der ikke må bruges til beboelse

HOBRO:Allerede før Kurt Kejser Nielsen er flyttet ind i sin nyopførte pragtvilla på Strandvej 67 i Hobro, kan han bestille håndværkere til en større ombygning. Kælder og lukket terrasse er uden tilladelse blevet inddraget til beboelse, og det vil et politisk flertal i teknisk udvalg ikke finde sig i. På et møde i går vedtog de at stille krav om, at huset ændres, så det til punkt og prikke overholder det, der er givet tilladelse til. For at lovliggøre byggeriet skal en murer derfor i gang med bl.a. at afblænde fem panoramavinduer i kælderen, hvorfra der ellers er en storslået udsigt direkte ud over Mariager Fjord. Kælderen må nemlig kun anvendes til kælder - og ikke til beboelse. Derfor er der kun tilladelse til lyskasser. En jordvold foran huset skal også retableres. - Vi har lyttet til naboerne. Uden undtagelse har de gjort det klart, at de hverken kan eller vil acceptere, at Kurt Kejser Nielsen bare bygger, som han har lyst til. Derfor er der ikke så meget at rafle om. Vi har nemlig altid gjort gældende, at dispensationer i byggesager er betinget af en positiv nabohøring, siger formanden for teknisk udvalg, viceforstander Preben Christensen (S), Hobro. Det, naboerne har sagt nej til, er, at den nybyggede villa belaster grunden med en bebyggelsesprocent, der overstiger 25. Ved at inddrage kælder og lukket terrasse er bebyggelsesprocenten nået op på 32. Naboernes præcise udmeldinger kommer i øvrigt ikke som nogen større overraskelse. Allerede da Kurt Kejser Nielsen for snart meget længe siden slog de første streger til et byggeri på grunden, protesterede naboerne mod en udnyttelsesgrad på 30 procent. Projektet blev derfor af bygherren nedjusteret til et hus med en bebyggelsesprocent på de tilladte 25. Men det er bare ikke det hus, der er blevet bygget. Det er snarere huset i projekt nummer 1, som Kurt Kejser Nielsen altså oprindeligt fik politikernes nej til. - Man kan altid diskutere, hvad der rent æstetisk tager sig bedst ud, men reelt er det ikke det, det handler om. Det er det rent principielle. Naboerne har i en ny høringsrunde uden undtagelse markeret, at de er imod en dispensation, og vi må altså ikke glemme, at der er bygget et hus, som bygherren tidligere har fået afslag på at bygge. Det er alvorligt, og derfor må vi nødvendigvis reagere ved at sige nej til dispensationen. Ellers ender det hele i et anarki, som vi umuligt kan styre, konstaterer udvalgsformand Preben Christensen. På mødet i går var det et flertal på fire, der markerede den holdning. Det var de to socialdemokrater Preben Christensen og Niels Peter Christoffersen, samt de to Venstre-medlemmer, Erik Lassen og Kim Laursen. Udvalgets femte medlem, Preben Jensen (K), mener noget andet. Stod det til ham, fik Kurt Kejser Nielsen dispensationen. Preben Jensen er også af den opfattelse, at en bred jordvold kosmetisk vil skæmme området. Sagen har verseret i gennem mange måneder, men det var på et udvalgsmøde i 13. januar, at de to Venstre-medlemmer i teknisk udvalg satte den tunge fod på bremsen. De afviste klart at give en dispensation på efterbevilling til en bygherre, som åbenbart bare gør, hvad der passer ham. Derfor blev det bestemt dels at sende sagen til nabohøring og dels at rådføre sig med en landinspektør for at få vished for, at huset placeringsmæssigt overholder alle krav. Det sidste er for såvidt i orden - også med hensyn til højden på byggeriet, som ifølge landmålerens erklæring ikke overskrider højdegrænseplanerne for området. Placeringsmæssigt er der dog spidsfindighed, at en læmur i to tilfælde er opført ind over naboskellet to en ejendom, der beboes af Børge Hauen. I et af sagens bilag lader han forstå, at han absolut ikke har givet tilladelse til noget som helst, og at han forlanger byggeriet bragt i overensstemmelse med loven. .