EMNER

Ulovlig skorstenkoster dagbøder

En 7,8 meter høj skorsten bliver nu en dyr affære for en husejer i et villakvarter i Løkken.

Vedkommende opførte for nogle år siden en ulovlig skorstene, et brændeskur og en garage blev opført. Det klagede naboerne over - hvilket de fik medhold i hos kommunen. Ejeren blev pålagt enten at fjerne skorstenen eller gøre den halvanden meter lavere, hvilket vedkommende ikke var indstillet på. Derfor endte sagen først i byretten, hvor husejeren blev idømt en bøde på 5000 kr. og tvangsbøder på 1000 kr. om måneden indtil skorsten blev gjort lovlig. Den dom var ejeren så utilfreds med, at vedkommende ankede den til Landsretten, som forleden stadfæstede byrettens dom. Det betyder, at hus- og skorstensejeren skal betale bøden, sagsomkostningerne i Landsretten - og betale tvangsbøder på 1000 kr. om måneden fra 1. juni 2008.