Ulovlig vildtager må fjernes igen

Træer plantet på naturbeskyttet overdrev

Svend Madsen (V) er i to tilfælde villig til at give dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 - men et flertal i udvalget for teknik og miljø fastholder, at loven skal overholdes. Arkivfoto

Svend Madsen (V) er i to tilfælde villig til at give dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 - men et flertal i udvalget for teknik og miljø fastholder, at loven skal overholdes. Arkivfoto

Hov, hvad er nu det? Under en kommunal besigtigelse hos en skovejer i Glerup nær Visborg fik man øje på en ulovlig vildtager. Formålet med besigtigelsen var ellers at bane vej for et statsligt tilskud til en skovrejsning på ejendommen Glerupvej 80. Nu må ejeren, Poul Sten Andersen, i stedet fælde en stribe løvtræer, fordi de står på et naturbeskyttet overdrev. Træerne blev plantet i 2004 for at give vildtet en remise at søge dækning i. Ejeren søgte ikke om lov. Over for kommunen har han forklaret, at han ikke vidste, at overdrevet rummer naturtyper, der efter naturbeskyttelseslovens § 3 er fredet. Men der skal i følge loven tunge argumenter til for at give lov til at regulere i et naturbeskyttet område. Natur & Miljø vurderer, at det beplantede område i dag har en "triviel flora", mens der på "naboarealer vokser en fin og artsrig flora". T - Men det er jo ikke gjort i ond mening, og den vildtager, ejeren har lavet, tager sig jo rigtig godt ud. - Hvis ikke, han havde sat køer til at græsse af, ville det hele jo for længst være groet til, fremhæver Svend Madsen (V), medlem af udvalget for teknik og miljø. - Nej, vi kan som lokalpolitikere ikke modsætte os loven. Enhver grundejer kan i dag via computer gå ind på tilgængelige og meget præcise matrikelkort og aflæse, om et givent område er naturbeskyttet eller ej, svarer udvalgsformand Preben Christensen (S).