EMNER

Ulovlige dagpenge blev dyre

En person fra Brovst Kommune hævede både løn og understøttelse

BROVST:Brovst Kommune har netop afsluttet en sag mod en person, som gennem en periode på et år havde en lønindtægt, samtidig med at vedkommende i perioder hævede syge- eller arbejdsløshedsdagpenge, i alt 150.000 kr. Kommunen har siden 1999 kørt med såkaldt helhedsorienteret sagsbehandling, hvor de kommunale medarbejdere samarbejder på tværs af forvaltningerne for at fange urigtige oplysninger, som enten skyldes snyd eller uvidenhed. I den konkrete sag fik kommunen dog et anonymt tip, fortæller sekretariatschef Steen Albrechtsen, Brovst Kommune. Selv om den pågældende erkendte sin lovovertrædelse og var villig til at betale tilbage, blev der alligevel indledt en politisag. Da den tiltalte ville betale tilbage, kom dommen kun til at lyde på en bøde på 7.000 kr. samt betinget straf for overtrædelse af Skattekontrolloven. Men ud over at tilbagebetale de 150.000 kr. kommer dagpengemodtageren nu til at betale skønsmæssigt 100.000 kr. i restskat af den lønindkomst, som ikke var opgivet til skattevæsenet. Det er kun få sager om uregelmæssigheder, der når så langt, at politiet bedømmer dem, fortæller Steen Albrechtsen. I dette tilfælde er der tale om et stort beløb. Der er også forskel på sagerne. Hvor folk uretmæssigt har modtaget forhøjet børnetilskud, kan man ikke afvise, at de mangler kendskab til reglerne, og retspraksis viser også, at der ikke er faldet dom i den slags sager. Men de fleste burde vide, at man ikke kan have lønindtægt og hæve støtte samtidig, fastslår han.