Jammerbugt

Ulovlige huse står endnu

De fire enlige sommerhuse ved Grønnestrand, som i følge en gammel kendelse i Fredningsnævnet skulle være fjernet inden udgangen af 2010, står der stadig, og det gør de en tid endnu.

Egentlig skulle de gamle sommerhuse ved Grønnestrand være fjernet inden udgangen af 2010, men der er gået juristeri i sagen, så det vil tidligst ske i 2012.Foto: Grete Dahl

Egentlig skulle de gamle sommerhuse ved Grønnestrand være fjernet inden udgangen af 2010, men der er gået juristeri i sagen, så det vil tidligst ske i 2012.Foto: Grete Dahl

Det oplyser statsskovrider Ditte Svendsen, Naturstyrelsen Thy, som ved det årlige klitsyn i juni i år ellers garanterede, at de ville være væk inden udgangen af 2011. - Det er letsindigt at love sådan noget, erkender hun. - Alt er klappet og klart fra vores side, og vi har bevillingen til arbejdet. Men en af ejerne er gået videre i et forsøg på at undgå nedrivning, så vi nu skal have tinglyst vores adkomst til husene, forklarer hun. - Det havde vi ikke forudset, og det vil tage nogen tid, inden det er gennemført. Så vi venter med alle fire huse, til juraen er på plads. Husene, som er fra 1950'erne, ligger i det fredede område ved Grønnestrand, og da fredningen blev gennemført tilbage i 1972, blev det bestemt at husene med tiden skulle væk, og der blev udbetalt erstatning til ejerne. Fristen er blevet udsat flere gange af Fredningsnævnet, men den seneste frist, der lød på udgangen af 2010, er blevet stadfæstet efter fornyet ansøgning om udsættelse. - Jeg skal ikke have noget af at love et tidspunkt, men ned kommer de, fastslår Ditte Svendsen.