Virksomhedsøkonomi

Ulovlige kommunale tilskud til nordjyske turistforeninger

Ekspert kritiserer nordjysk støtte til turistforeninger, der også udlejer sommerhuse. Støtten er nemlig i strid med de konkurrenceregler, der skal give erhvervsdrivende lige vilkår, når sommehusudlejere modtager kommunal støtte. Borgmestrene i Skagen og Sæby afviser kritikken.

De økonomiske midler, der er med til at bære aktiviteterne i turismeselskabet Toppen af Danmark, er til dels skabt ved hjælp af ulovlige kommunale tilskud til en række af områdets turistforeninger. Turistforeningerne, der blandt andet bidrager økonomisk til arbejdet i Toppen af Danmark, henter en stor del af deres indtægter ved erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse. Men de får også kommunale tilskud, og dén sammenhæng er ulovlig, mener adjunkt Karsten Naundrup fra Institut for Erhvervsstudier på AAU: - Dels er de kommunale tilskud problematiske i forhold til konkurrencereglerne og dels i forhold til kommunalfuldmagten, siger Karsten Naundrup. Han peger på, at konkurrencereglerne blandt andet handler om at give erhvervsdrivende lige vilkår. Det stemmer ikke overens med, at de turistforeninger, der udlejer sommerhuse, får tilskud, mens deres private konkurrenter ikke får. - Hvad angår kommunalfuldmagten er det sådan, at tilskud skal komme alle borgere til gode, og det er ikke tilfældet, når tilskuddet gives til en virksomhed med erhvervsmæssigt formål, siger Karsten Naundrup. Borgmestre afviser kritik To af de kommuner, der støtter turistforeninger, der lejer sommerhuse ud, er Skagen og Sæby. Her siger borgmestrene Hans Rex Christensen (V) og Folmer Hansen (V) samstemmende, at de ikke støtter udlejningen, men derimod driften af turistbureauerne til glæde for både turister, borgere og erhvervsvirksomheder.