EMNER

Ulovlige olietanke

Inden 1. april skal 2000 tanke fjernes i Frederikshavn Kommune

2000 olietanke skal sløjfes inden 1. april i år i kommunen.

2000 olietanke skal sløjfes inden 1. april i år i kommunen.

2.000 olietanke i Frederikshavn Kommune skal være sløjfet inden 1. april. Fristen gælder for alle nedgravede olietanke under 6.000 liter - hvor tanken enten ikke er typegodkendt, eller hvor alderen er ukendt. I 2008 skulle alle overjordiske olietanke med ukendt alder være sløjfet. Nu er turen så kommet til de nedgravede tanke. Ifølge kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR) har i alt 2.000 boliger i dag olietanke på grunden, som inden udgangen af måneden er ulovlige. Det er tankejerens eget ansvar, at de forældede olietanke tages ud af drift. Frederikshavn Kommune opfordrer nu den enkelte ejer til at klikke sig ind i BBR på www.ois.dk og tjekke, at de registrerede oplysninger er korrekte. Det behøver ikke være nogen uoverskuelig opgave at gøre sin olietank lovlig. Når en nedgravet olietank sløjfes, skal den ikke nødvendigvis graves op og fjernes fra ejendommen. - Ejeren kan sagtens vælge at lade tanken blive i jorden, men skal så bare sørge for, at tankens påfyldningsstuds og udluftningsrør saves af, og at hullerne afproppes og dækkes til. - Uanset om tanken sløjfes eller helt fjernes fra ejendommen, skal tanken tømmes fuldstændig for restolie, fortæller Preben Simonsen fra Frederikshavn Kommune. - Når man nu er gået i gang, er det en god idé lige at kontrollere, at rørsystemet mellem tanken og oliefyret er enkeltstrenget. Det er der nemlig også krav om i den såkaldte olietankbekendtgørelse. I Danmark administrerer Topdanmark en forsikringsordning for private olietanke. Men forsikringen dækker kun en eventuel olieforurening fra lovlige olietanke. Er uheldet ude, og er olietanken ikke lovliggjort i tide, har man derfor udsigt til en regning, der let løber op i adskillige hundrede tusinde kroner. Vælger man at skrotte olietanken til fordel for en helt anden energiløsning, er der netop nu mulighed for at få tilskud. Fra 1. marts har boligejere kunne få op til 20.000 kr. i tilskud fra staten, hvis husets gamle oliefyr erstattes med enten solvarme, varmepumpe eller fjernvarme. Det er Energistyrelsen, der står bag tilskudsordningen.