Ulovlige overskud i boligselskaber

Tusindvis af lejere landet betaler for meget i husleje, og det vil minister have stoppet

NORDJYLLAND:Op mod 300 almene boligselskabsafdelinger kører med så store, systematiske overskud år efter år, at socialminister Eva Kjer Hansen (V) nu griber ind over for den ulovlige overskudspraksis. - Princippet om at huslejen akkurat skal dække udgifterne - hverken mere eller mindre - er vigtigt at fastholde. Jeg vil nu indskærpe over for kommunerne, at de skal være opmærksomme på den gruppe af boligafdelinger, der kører med store overskud flere år i træk, siger Eva Kjer Hansen, som har en klar mening om, hvad der skal ske i de problematiske boligselskabsafdelinger. - I disse afdelinger bør man sætte huslejen ned, fastslår ministeren. Overskudspolitikken, der er i strid med lovens såkaldte balancelejeprincip, er blevet afdækket i en ny omfattende undersøgelse, som Socialministeriet har lavet. Undersøgelsen blev iværksat, efter at NORDJYSKE Medier i februar 2004 via en analyse af regnskaberne for samtlige 804 nordjyske boligselskabsafdelinger sandsynliggjorde, at en del kører med tvivlsomme overskud og således opkræver for høj husleje hos lejerne. Eva Kjer Hansen er tilfreds med, at langt de fleste af landets cirka 7500 almene boligafdelinger kører efter bogen, men varsler omvendt stramninger over for de fire procent eller små 300 afdelinger med systematisk overskud, der efter ministeriets skøn er: "klart for højt". Boligselskabernes Landsforening har tidligere været afvisende over for, at der kunne være et overskuds-problem, men direktør Gert Nielsen tager nu Socialministeriets konklusioner til efterretning. Han glæder sig over, at det kører godt de fleste steder, men siger også til de tusindvis af lejere, som er berørte af overskudspolitikken: - Der skal ikke opkræves mere i leje end nødvendigt, og bliver der det, må der laves om på det. Derfor synes jeg, det er fint, at ministeren vil indskærpe, at de kommunale tilsyn skal holde øje med det her, siger Gert Nielsen. Danmarks Lejerforeninger har længe kæmpet på lejernes vegne for at overbevise omverdenen om, at nogle boligselskaber driver en ulovlig overskudspolitik. Foreningens landssekretær Jakob Lindberg er tilfreds med, at Socialministeriets undersøgelse bekræfter mistanken. - Vi er tilfredse med, at tingene nu er blevet undersøgt, og at vores erfaringer fra konkrete sager er blevet bekræftet, siger Jakob Lindberg. Udover at skærpe det kommunale tilsyn nedsætter socialminister Eva Kjer Hansen nu en arbejdsgruppe, som skal kulegrave boligselskabernes økonomi.