Ulovligt at fjerne kattens kløer

Jeg har fået en henvendelse fra en af vores læsere vedrørende katte. Hun har et sted læst i en amerikansk folder om katteadfærd, at "Hvis katten har fået fjernet sine kløer, bør den aldrig slippes ud. Uden sine kløer kan den ikke klatre...osv.". Kan det virkeligt være tilladt? Det er et indgreb man i USA anvender på indelevende katte. De fleste katteejere har sikkert oplevet, hvordan den ny indkøbte sofa af familiekatten er forvandlet til kradsebræt. Da man i Amerika altid har været hurtig til finde på effektive midler, har denne ganske effektive behandling været almindeligt anvendt gennem mange år. Ganske vist fjerner man ikke adfærden, men den beskadiger ikke møblerne. Jeg har selv under et ophold i USA oplevet katte med fjernede kløer på tæt hold. Min helt klare fornemmelse var, at de hvæssede kløer mere hyppigt end danske katte med kløer. Sådanne indgreb er naturligvis både uacceptable og i henhold til Dyreværnsloven forbudt at udføre i Danmark. Ikke desto mindre har jeg da flere gange været adspurgt, om ikke det kunne laves, hvad jeg på det bestemteste har afvist. Jeg har drøftet disse operationer med amerikanske kolleger i forskellige sammenhænge. Nogle finder, akkurat som vi, operationen uacceptabel, mens andre finder det helt OK. Det er her helt klart, at tradition har indflydelse på holdningerne. Akkurat som det er tilfældet med hale- og ørekuperinger på hunde. Kristian Pedersen Dyrlæge