Orlovsordninger

Ulovligt, at Tulip fyrede medarbejder på barsel

Ansatte på barsel må ikke afskediges uden tilbud om andet arbejde, fastlår dom

I dag kan Mette Stengaard atter smile sammen med sine to små drenge. Men tiden efter fyringen tog hårdt på både humør og kræfter.Foto: Bente Poder

I dag kan Mette Stengaard atter smile sammen med sine to små drenge. Men tiden efter fyringen tog hårdt på både humør og kræfter.Foto: Bente Poder

Tulip må ikke uden videre opsige medarbejdere, der går hjemme på barsel - heller ikke selv om det skyldes generelle nedskæringer. Det har byretten i Randers slået fast i en sag om brud på ligebehandlingsloven. 33-årige Mette Stengaard fra Hjørring blev 30. november 2004 opsagt fra sin stilling som udviklingskoordinator af fødevarekoncernen Tulip i Aalborg. Virksomhedens ledelse havde på grund af utilfredse økonomiske resultater set et behov for at skære i medarbejderstaben. Derfor mente de, at Mette Stengaard, der var på barsel for at passe sin nyfødte søn, kunne undværes. Hun blev øjeblikkeligt gjort opmærksom på, at hun, med fire måneders opsigelsesvarsel, var fyret. Det mente Mette Stengaard ikke Tulip bare kunne tillade sig. Hun kontaktede derfor sin fagforening, Ingeniørforeningen Danmark, der satte deres advokat Stine Gry Johannessen til at føre sagen til byretsdomstolen i Randers, hvor Tulip har hovedsæde. Byretten gav Mette Stengaard medhold og beordrede Tulip til at betale en godtgørelse svarende til ni måneders løn. Og sejren er mere end bare en succes for Mette Stengaard, mener advokat Stine Gry Johannessen. Afgørelsen til fordel for sagsøger er nemlig den første af sin art i Danmark. - Det betyder, at arbejdsgiverne ikke længere kan være i tvivl om, at de ikke må fyre folk på barsel uden først at forsøge dem omplaceret til en lignede stilling, siger advokat Stine Gry Johannessen. Hun er indstillet på, at Tulip nok anker sagen til landsretten. Men det afskrækker ikke Mette Stengaard. - Hvis Tulip ønsker sagen prøvet helt til Højesteret, er jeg også indstillet på det. I første omgang fordi jeg mener, det ikke kan være rigtigt, at Tulip fyrer mig, mens jeg går hjemme på barsel. Men også for, at andre ikke skal havne i samme situation som mig. Mette Stengaard lægger dog ikke skjul på, at den pludselige opsigelse satte sine spor. - Når man pludselig får at vide, at der ikke længere er brug for en, er det et stort knæk på selvtilliden. Især fordi jeg befandt mig i en meget sårbar situation. Som nybagt mor kan jeg jo ikke bare fare ud og søge job igen med det samme. I det mindste ved jeg fra Tulip, at jeg ikke blev opsagt på grund af manglende kvalifikationer. En ny fremtid I dag arbejder hun i en midlertidig stilling som vikar hos EUC Nord. Her underviser hun i fysik og kemi. Hun har også netop færdiggjort en eksamen i økonomi i forsøget på at forbedre sine jobmuligheder. - De akademiske job hænger ikke på træerne, som hun formulerer det. Tulip overvejer i øjeblikket, om de skal kære sagen for landsretten. Derfor ønsker ledelsen ikke at kommentere sagen, oplyser Tulips informationschef Pernille Kroer.

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk