Lokalpolitik

Ulovligt krav til vindmølleejere

Kommune og amt må ikke kræve, at møller skrottes i landsdelen før der bygges nye. Brønderslev Kommune og Nordjyllands Amt handler ulovligt, når de stiller krav om, at skrotningsbeviser, der skal bruges i forbindelse med nye møller i Brønderslev, skal stamme fra vindmøller, der er blevet pillet ned i Nordjyllands Amt.

BRØNDERSLEV: Det fremgår af et svar som økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) har givet medlem af folketingets energiforsyningsudvalg Torben Hansen (S), på baggrund af en konkret sag. Tidligere på året søgte Elsam A/S Brønderslev Kommune om tilladelse til at opføre fem møller i en planlagt vindmøllepark nær Brønderslev, men firmaet fik afslag blandt andet med henvisning til, at de skrotningsbeviser firmaet ville bruge ikke stammede fra møller, der er skrottet i Nordjylland. Skrotningsbeviserne blev indført i 1999 for at få nogle af de gamle og ofte fejlplacerede vindmøller fjernet fra landskabet. Ejeren af beviset har efterfølgende ret til at få en merpris på 17 øre per kilowatt-time (øre/kWh), for de første12.000 fuldlaststimers strøm ved opførelsen af en ny og større mølle. I regionsplanen for Nordjyllands Amts kræves det, at de skrotningsbeviser man vil bruge stammer fra Nordjylland i et forsøg på at kontrollere antallet af møller i landsdelen. Men det krav har kommune og amt slet ikke hjemmel i loven til at stille, lyder svaret fra Bendt Bendtsen. Tindrende ulovligt - Det er tindrende ulovligt, det kommunen og amtet har gang i, siger Torben Hansen, der har rejst spørgsmålet over for økonomi- og miljøminister Bendt Bendtsen. For mig at se har man med den her juleleg fra Brønderslev Kommune forsøgt at trække sagen i langdrag til man når hen på den anden side af 1. januar, hvor skrotningsordningen fuldstændig bortfalder, fastslår Torben Hansen. Hvis alle kommuner og amter opførte sig sådan, ville vi jo aldrig få fjernet nogle møller. Hos Nordjyllands Amt og Brønderslev Kommune er man uforstående over for, at man skal have handlet ulovligt. - Regionsplanen har været til godkendelse i Miljøministeriet, og jeg går ud fra, at de havde sagt til, hvis noget ikke er lovligt, siger Niels Kr. Kirketerp, formand for amtets teknik- og miljøudvalg. Derudover fastslår han, at amtet har følt sig nødsaget til at stille det krav for at begrænse det antal vindmøller, der bliver stillet op i Nordjylland. Mere end vores del - Vi har mere end vores del af landets vindmøller med omkring 15 procent, hvor vi forholdsmæssigt skulle have 10 procent, siger Niels Kr. Kirketerp. Vi vil ikke en større kapacitet end vi har nu og det vil vi få, hvis vi skal tage imod skrotningsbeviser fra hele landet uden, at vi får skrottet de vindmøller, der trænger på vores egne bakketoppe, siger udvalgsformanden. Også i Brønderslev Kommune er man forundret over, at det skulle være ulovligt at stille krav om at skrotningsbeviserne skal komme fra landsdelen. - Vi er af den opfattelse, at vi har så mange vindmøller, at skrotningsordningen skal sørge for at få renset ud i nogle af dem, der skæmmer landskabet, siger Karsten Frederiksen, der er formand for teknik- og miljøudvalget i kommunen. Både Karsten Frederiksen og Niels Kr. Kirketerp er dog parate til at rette ind efter de nye oplysninger. - Det er klart, at vi tager det til efterretning, hvis vi har gjort noget vi ikke må, siger Karsten Frederiksen.