Energiselskaber

Ulsted Varmeværk har kig på solens stråler

ULSTED:Bestyrelsen for Ulsted Varmeværk indkalder til ekstraordinær generalforsamling mandag 26. april, og det foregår i Ulsted Forsamlingshus. Generalforsamlingen skal her tage stilling til, om medlemmerne i Ulsted Varmeværk fremover skal modtage en del af fjernvarmen fra værket, fremstillet ved solens hjælp. Det solvarme-forslag, som bestyrelsen lægger frem til endelig afgørelse, har været længe undervejs. Projektet kræver en investering på ca. 10 mio. kr., hvoraf værket selv skal fremskaffe ca. 8,5 mio. kr. Resten af pengene er bevilget gennem et EFP-projekt, hvor det reelt er staten, der betaler ca. 1,5 mio. kr. Formand Bjarne Sørensen synes selv, at dette projekt er utroligt spændende, idet det forener økonomi og miljø gennem et bæredygtigt projekt. - Vi udvider vores produktions-kapacitet med ca. 25 procent uden at slippe et eneste milligram CO2 ud til miljøet. Samtidig beholder vi vores konkurrencedygtige fjernvarmepriser, der på landsbasis absolut må siges at høre til i den billige ende, fastslår Bjarne Sørensen. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne af værket til at møde op til den ekstraordinære generalforsamling. Her vil direktør Svend Andersen holde et indlæg om solvarme-producenten Arcon. Efterfølgende gennemgår Per Alex Sørensen fra ingeniørfirmaet projektet, og derefter åbnes generalforsamlingen, hvor bestyrelsen går på banen og motiverer forslaget - hvorefter der stemmes enten ja eller nej til projektet.