Ulsted

Ulvefesten bød på masser af aktiviteter

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Lindy Jensen og Anne Grethe Johansen handler på loppemarkedet. FOTO: Lindy Hangstrup

ULSTED:Mens de mindre udfoldede stor energi omkring børneloppemarked, hoppeborg og karrusel, blev de mere modne fristede af et frokostarrangementet med sild og snaps i festteltet. Forud herfor var der fornem dressur- og springopvisning, da årets Ulvefest blev afviklet ved Ulstedhallen. Igen i år trak Støtteforeningens store loppemarked et købedygtigt publikum, som dagen igennem desuden kunne styrke sig med fast og flydende fortæring i festteltet. Endvidere var der cykelringridning og opvisningskamp på dagens festprogram. Også motorcykel- og traktoroptoget gennem byen over middag med den efterfølgende traditionelle afsløring af ”Årets Ulv” vakte behørig opsigt. Foruden det lokale opbud af flotte tohjulede køretøjer, imponerede også de tolv velbevarede, restaurerede traktorer fra Motor- og Traktorklubben ”Jylland”. Alt imens ”Hybris” udfoldede sig med musik i teltet, blev der budt på motorcykelkørsel med ”pølsesnapning” – ringridning med ”kællingen” som aktiv bagsædepassager. Den fornøjelige dag sluttede med fællesspisning af spidstegt pattegris i teltet efterfulgt af bal til tonerne af Step-In.lup