Ulvemælk for bratch

Onsdag 5. februar uropføres Eva Noer Kondrups musikstykke "Ulvemælk" i Vor Frue Kirke i Aalborg. Det er et stykke for bratsch og orkester. Orkestret er Aalborg Symfoniorkester, dirigenten er Søren Kinch Hansen og solisten Anette Maria Slaatto (bratsch). Koncerten byder desuden på Frank Martins "Koncert for syv blæsere, strygere og slagtøj" samt Igor Stravinskijs "Apollon Musagettes". Der vil inden koncertenvære en introduktion ved professor Finn Egeland Hansen og Eva Noer Kondrup på Det Nordjyske Landsbibliotek, Medborgerhuset, hvor der også er udstillet komponistportrætter af fotograf Marianne Grøndahl. Koncerten vil senere kunne høres på Danmarks Radio P2.