Arbejdsulykker

Ulykke anmeldes til politi

Arbejdstilsynet vil føre sag mod kommune

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune har modtaget brev fra Arbejdstilsynet om, at tilsynet på grund af en arbejdsulykke i foråret formentlig vil melde Brønderslev Kommune til politiet. Brønderslev Kommune venter anmeldelsen i løbet af to til fire måneder, og det baserer kommunen på en vurdering foretaget af Arbejdstilsynets jurister. - Der er tale om en fældningsulykke, og vi har fået oplyst, at ved disse arbejdsulykker er det kotume, at Arbejdstilsynet vælger at politianmelde arbejdsgiveren, oplyser sikkerhedsleder Knud Erik Sørensen i en pressemeddelse udsendt af Brønderslev Kommune. - Vi beklager meget det, der er sket. En medarbejder beskæftiget ved haveservice blev ramt af et træ, og vi har efterfølgende tilbudt den tilskadekomne og vedkommende, der fældede træet, psykologhjælp. Men begge har dog har afslået, tilføjer Knud Erik Sørensen. Kommunens sikkerhedsleder vurderer, er de gældende regler er fulgt. - Oplæring i forhold til det at betjene en motorsav er sket ved såkaldt sidemands-oplæring, som er fuldt lovligt. Vi ser altid alvorligt på arbejdsulykker og arbejder målrettet for at mindske dem. Derfor går vi også vores procedurer efter i sømmene, når noget sådan sker. Vi vil gøre alt for at sikre os, at det ikke sker igen, forsikrer Knud Erik Sørensen. Han oplyser, at der nu vil blive ændret i oplæringsproceduren. Der skal laves en vejledning i, hvordan nye medarbejderne instrueres fremover. Knud Erik Sørensen oplyser, at den skadeslidte i dag ikke har mén af ulykken. - Det var godt, der ikke skete mere, og nu ser vi fremad. Vi forsøger at forbedre oplæringen - men vi kan ikke give garanti for, at det ikke sker mere. Af hensyn til de involverede kan Brønderslev Kommune ikke oplyse nærmere om de enkelte detaljer i ulykken. Inspektør Michael Bitsch fra Arbejdstilsynet kender ikke den konkrete sag, men kan generelt oplyse, at arbejdet med træfældning kan tilrettelægges, så ulykker undgåes. - Selvfølgelig må man gerne have sidemandsoplæring. Men får man en ny mand ind, skal man oplære vedkommende i, hvordan man udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der er meget klare regler for, hvor man opholder sig. Og noget er gået galt, siden han bliver ramt af et træ. - Hvis træet er for eksempel ti meter højt, skal den, der ikke står ved træet, være minimum to gang træets højde væk. Og så kan han ikke blive ramt, siger Michael Bitch.