Arbejdsulykker

Ulykke i Arbejdstilsynet blev aldrig anmeldt

København, tirsdag /ritzau/ Arbejdstilsynet glemte at anmelde en arbejdsulykke hos deres egen medarbejder. Kvinden mister erstatning, fordi sagen nu er forældet. En kvindelig fleksjobber hos Arbejdstilsynet (AT) har mistet retten til erstatning for en arbejdsulykke, fordi tilsynet glemte at anmelde ulykken. Dermed blev tidsfristen for at anmelde ulykken nemlig overskredet. Hos kvindens fagforbund, Fælles Fagligt Forbund (3F), kalder man hele sagen for "tragisk". - Alle er enige om, at der er sket en arbejdsulykke. Papirerne er skrevet, så kvinden tror selvfølgelig, at alt er i sin skønneste orden, og at Arbejdstilsynet om nogen har styr på, at reglerne bliver overholdt. Men det har de bare ikke, siger faglig sekretær Kurt A. Nissen i 3F Slagelse til 3F's hjemmeside. Sagen går tilbage til 2002, hvor kvinden kom ud for en ulykke, mens hun arbejdede som servicearbejder for en lokal kreds af AT. Skadesanmeldelsen blev skrevet, men personaleafdelingen fik bare aldrig sendt papirerne videre. Det skete først, da kvindens fagforbund gik ind i sagen, men da var det for sent, for tidsfristen på et år var overskredet. Kort før jul afgjorde Den Sociale Ankestyrelse derfor, at kvinden ikke kunne få erstatning for ulykken. Ifølge Arbejdsskadestyrelsens seneste tal fra 2003 var der på landsplan godt 1100 ofre for arbejdsulykker, der fik brev om, at fristen for anmeldelse var overskredet. Og af dem fik kun 186 behandlet deres sager på dispensation. Dispensationen er dog betinget af, at den skadelidte aktivt har rykket arbejdsgiveren, inden étårs reglen er overskredet, og derfor ønsker 3F at få lavet reglerne om. - I det her tilfælde er der tale om en nedslidt kvinde i fleksjob, som siden også har fået psykiske problemer. Skal hun oven i sine egne problemer så også pålægges ansvar for at tage vare på, om arbejdsgiveren overholder loven? Det er fuldstændigt urimeligt, siger Kurt A. Nissen. Han har af samme grund henvendt sig til Folketinget for at se, om det er muligt enten at få praksis for dispensation ændret eller også få fristen for at anmelde en arbejdsskade forlænget. /ritzau/

Forsiden