EMNER

Ulykkeligt for forældre og børn hvis Spiren skal lukke

SPIREN:Som bedstemor til et af de fire børn med daglig børnehaveplads i SPIREN har vi vores barnebarn Mikkel på 1,5 år. Han har været gennem et langt sygdomsforløb med alvorlig epilepsi og hvad heraf følger - så det berører os meget, hvis SPIREN skal lukkes grundet nedskæringer. Børnehaven KUMLHØJ i Thisted skal fremover varetage børnene fra SPIREN - her er syv tomme pladser for nuværende. Så vidt vides er der mulighed for, at to af de fire børn - Mikkel det ene - fremover kan benytte almindelig dagpleje. To børn er multihandicappede og skal nu tvinges til Thisted dagligt i KUMLHØJ specialbørnehave, jævnfør artikel i Thisted Dagblad af 22. september 2007 omkring Simon og hans forældre. For at en familie - ulykkeligvis med et handicappet barn - fortsat kan fungere/eksistere, fortsat tilknyttet arbejdsmarkedet, skal børnene nu køres 30 km til Thisted i en specialbørnehave. Vi taler her om hjerneskadede/multihandicappede børn. Gennem mit arbejde som sygehjælper har jeg faglig indsigt/viden og erfaring omkring ældre mennesker med hjerneskader og genoptræning i forbindelse hermed til en acceptabel hverdag, om muligt. Disse mennesker har stort behov for genkendelighed/overskuelighed i hverdagen og trættes hurtigt. Det gælder også små børn. kendt og erfaret via mit tætte forhold til Mikkel. 30 km til Thisted i taxa, afhentet evt. kl. 6.30 morgen, hjem igen sent eftermiddag. Ingen mulighed for personlig kontakt med institutionen ved direkte aflevering af sit barn. Jeg tænker, at transporten måske varer 1,5-2 timer ud og hjem igen - hvis der muligvis er opsamling af flere børn på vejen ud. Kan vognmanden klare akut opståede situationer i taxaen, eventuelt et epilepsianfald? Ved han, hvad epilepsi er? Han skal ydermere varetage de andre børn i bilen samtidig. KUMLHØJ i Thisted: større institution, mange mennesker, større personalerotation. I SPIREN er man en lille personalegruppe, selvafløsende under sygdom, ferie m.m., altså overskuelighed for børnene og fortsat genkendelighed. Kan vi byde et multihandicappet barn disse udfordringer i hverdagen? Evt. kan det medvirke til direkte forringelse af barnets formåen/kunnen og velbefindende i det daglige. Hertil ikke mindst af børnenes her og nu-formåen/kunnen krævende tæt opfølgning, vedligeholdelse af færdigheder fremover - alt sammen krævende tæt kontakt forældre/børnehaven. Hvordan forældrene har det, kan enhver vel forestille sig. Jeg synes, det er en ulykkelig løsning for børnene/forældrene. Det er uigennemtænkt her og nu og på langt sigt. Det er fagligt uforsvarligt på nævnte betingelser. Ved lukning af SPIREN kan spares 1,5 mill. kr. Hvis SPIREN lukkes, er der ingen tilbud i Sydthy for børn med handicaps. Thisted Kommunes børnepolitik mener jeg har hørt som: Børnene skal være i deres nærmiljø - her skal tilbuddene også findes for børn med behov herfor. Ved omlægning af kommunen til storkommune ser vi nu det, som mange frygtede: Amternes forhen specialtilbud til børn/unge i nærområdet -eller tilskud til dem med behov herfor krakelerer fuldstændig. Storkommunen Thisted kan allerede nu ikke leve op til overtagelse af opgaverne, har ikke pengene hertil og mangler tilsyneladende allerede forståelse for disse opgavers alvor. Der tabes meget menneskeligt på gulvet - til stor smerte for modtagere af systemet - og der bliver store regninger at videresende for kommunerne til løsninger, der ikke kunne findes, inden det blev endnu dyrere. Jeg synes, at kommunen går i meget små sko. Vi hører, at Danmark er et land med velfærd - velfærd på hvad? Borgere i yderområderne har vel krav på samme service som i byerne. Er vores skattepenge ikke lige så meget værd? Ved næste folketingsvalg ved jeg i hvert tilfælde, hvor jeg ikke skal sætte mit kryds. Håber, dette brev vil give stof til eftertanke.