Trafikulykker

Ulykkesbilist kan beholde kortet

KØBENHAVN: Dommerne i Højesteret valgte onsdag at mildne dommen ganske betragteligt over en diabetiker, der kørte to mennesker ihjel. I by- og landsret var manden straffet med seks måneders fængsel og og en frakendelse af kørekortet i fem år. Men fordi sagen er principiel, fik den også lov at komme for landets øverste retsinstans. Og Højesteret fastsatte onsdag straffen til en bøde på 6000 kroner og en betinget frakendelse. Det var i Esbjerg i 2001, at den nu 65-årige sukkersyge mand kolliderede med en modkørende. Manden havde en promille på 0,81 efter en fest aftenen forinden. Han havde taget sin insulin om morgenen uden at spise noget. I stedet var han kørt til bageren efter morgenbrød, og på hjemturen gik det galt: Han fik et ildebefindende og gled over i et sukkerchok, der får patienter til at blive omtågede og få synsforstyrrelser. Det endte med, at han kørte ind i et bil med et ældre ægtepar, der begge mistede livet. Den sukkersyge mand har erkendt, at han havde for meget alkohol i blodet. Men hans forsvarer har afvist, at hans klient kunne gøres ansvarlig for ulykken, fordi han på grund af sukkerchokket var i en tilstand, der kan sammenlignes med sindssyge. Og dermed falder han ind under en bestemmelse i straffeloven, der slår fast, at personer, der var utilregnelige på gerningstidspunktet, ikke straffes. Imidlertid nævner samme paragraf, at vedkommende alligevel kan straffes, hvis tilstanden skyldes for eksempel indtagelse af alkohol. Og anklageren slog under sin procedure i Højesteret på, at sukkerchokket på den famøse lørdag morgen var forårsaget af alkoholindtagelsen aftenen inden. Den tiltalte har aldrig før eller siden haft et sukkerchok. Han har forklaret, at han simpelt hen ikke vidste, at alkoholindtagelse kunne give en risiko for, at hans sukkerbalance kunne blive forstyrret. Og at han normalt blot tog for eksempel en banan, når han på grund af sukkersygen fik det lidt dårligt. /ritzau/