Trafikulykker

Ulykkestallet har sat sig fast

Dræbte og tilskadekomne uændret fra 2004 til 2005 - dramatisk dyk i buleuheld

AALBORG:Selv om antallet af buleuheld falder dramatisk, kniber det med at få knækket kurven for alvorligt tilskadekomne og dræbte i Aalborgs trafik. I årets første halvår er der registreret 3 dræbte mod 2 i første halvår 2004. Antallet af alvorligt tilskadekomne er i samme periode steget fra 40 til 42. - Stigningen er meget lille, og tallene er så små, at der ikke skal meget til at rykke billedet, understreger Charlotte Krogh fra Trafik- og Vejafdelingen i Aalborg Kommune. Hun erkender dog, at den positive udvikling ser ud til at være stagneret, når det gælder de alvorlige trafikulykker. - Derfor skal vi i gang med at analysere, hvad der går galt, om der er noget bestemt mønster i ulykkerne, så vi kan målrette vores indsats. Hvis det for eksempel er helt unge, der er involveret i de alvorlige ulykker, er det målgruppen for vores kampagner, siger Charlotte Krogh. Projekt "rød hvile" Samtidig skal nye sort plet-projekter være med til at forbedre den fysiske trafiksikkerhed. Inden årets udgang bliver der gjort noget ved krydset Over Kæret/Stjernevej ud for Vester Mariendal Skole. Uden for myldretiden indføres der "rød hvile" i krydset. Det vil sige, at lyset som udgangspunkt hele tiden er rødt, og først når en bil nærmer sig, registrerer spoler i vejbelægningen, at et køretøj er på vej. Men kører man for hurtigt frem mod lyssignalet, skifter lyset ikke til grønt i tide. Så er man nødt til at stoppe helt op. Til næste år er der desuden planlagt et lysreguleret kryds på Hobrovej i Skalborg ud for Thøger Larsens Vej, og i øjeblikket er man også ved at lægge sidste hånd på et cykelstiprojektet langs Østre Alle. Klippekort-effekt på vej Diverse stramninger af færdselsloven forventes også at slå igennem. For eksempel indførelsen af klippekortsystemet. - Jeg tror, at der skal gå noget tid, før vi kan se effekten. Men når det først rygtes blandt de unge, at klippene kan koste kørekortet, tror jeg, at det sker noget, som vi også kan aflæse i statistikken, siger Charlotte Krogh. Hun peger på, at kommunen indtil nu har lavet løsninger på områder, hvor virkningen var hurtig, men at der fremover skal et længere og sejere træk til for at få nedbringe antallet af alvorlige ulykker. I den forbindelse er kampagner er af redskaberne, der skal ændre trafikanternes holdninger. På landsplan har der i år været et markant fald i antallet af trafikulykker med alvorligt tilskadekomne og dræbte, og selv om udviklingen tilsyneladende er gået i stå i Aalborg Kommune, er den politiske målsætning opfyldt. Den stiler efter en reduktion af dræbte og alvorligt tilskadekomne med 40 procent inden udgangen af 2012 i forhold til 1998. Det vil sige fra 171 til 103 ulykker. I fjor var antallet 93, så allerede på nuværende tidspunkt er målsætningen opfyldt. Og når det gælder tallene for materielle uheld, er det sød musik i ørerne på forsikringsselskaberne. I første halvår 2004 var der 199 uheld, men det er helt ned på 107 registrerede uheld efter første halvår 2005.