Politik

Umenneskelig oguetisk politik

Vi danskere har vistnok altid brystet os af, at vi er sociale og oplyste væsener i modsætning til så mange andre ”uciviliserede” samfund.

Ak ja, der var engang! Efter at have set dokumentaren ”Børn i ingenmandsland” er man ikke længere i tvivl om, at den førte politik på området er umenneskelig. Konsekvensen af den førte politik er både uetisk og umenneskelig på alle planer. Det var dybt beskæmmende at konstatere de (u)menneskelige lidelser, som er konsekvensen af de alt for stramme tolkninger af loven. Familien på asylcentret var gået i totalt forfald. Selvopholdelsesdriften var gennem årene blevet totalt nedbrudt af års forgæves håb og venten. Vil vi virkelig være denne kyniske behandling af nødlidende bekendt? Såfremt en humanitær opholdstilladelse skal give nogen som helst mening, bør denne og tilsvarende familier bevilges ophold. Få rettet op, så vi kan se os selv i øjnene. Ann SchneiderHeimdalsgade 59, Aalborg, socialrådgiverschneider-broe@stofanet.dk