Buskørsel

Umenneskelige forhold i Arriva

ARBEJDE:Hvornår skal Nordjylland lide under Arriva? spørger Søren F. Frandsen. Det gør nogle nordjyder allerede. Arriva tænker kun på at føde sine multiaktionærer med danske skattekroner, behandler ikke sine medarbejdere ordentligt og tilsidesætter dansk lovgivning. Jeg har været tillidsmand ved Combus. Da firmaet hed Combus, overtog det bybusserne i Aalborg. Da Combus gik fallit, blev vi overtaget/opkøbt (1 kr.), af Arriva. Efter en måned blev Arriva og Connex enige om at dele mekanikerne efter Combus-skandalen. Jeg kom med over til Connex og var tillidsmand der et par år. I den korte periode var der gang i tingene. Man bekæmpede vores overenskomster. Man ville have udført arbejdet billigst muligt, så chaufførernes opstartstid blev forkortet. Når de mødte om morgenen (vinter), var bussen bundfrossen, fordi oliefyret heller ikke virkede, fordi der skulle spares på vedligeholdelse på værkstedet. Når bussen var tøet op, kom den for sent ud, så kunderne blev irriterede. Mange chauffører blev sidde af at sidde i en iskold bus. Dette medførte aflysninger. Fra Arrivas ledelse blev vi mekanikere beskåret så meget, at vi ikke kunne vedligeholde busserne, så ledelsen dikterede hovsaløsninger. Det ville vi ikke være med til, hvorefter busserne blev stillet ud i gården. Selv om køretøjet var nægtet godkendt (bremsefejl), blev det alligevel sendt ud at køre af en kørselsleder, og man fortalte chaufføren løgnehistorier om, at bussen var lavet, Når Arriva havde for mange havarerede busser, var meldingen til NT, at chaufføren var syg eller havde sovet over. Den sande historie, at mekanikeren skulle være færdig med at lave busserne, inden de kunne køre. Tre mekanikere fik en advarsel for ikke at være samarbejdsvillige nok. Den sande fortælling starter for cirka et år siden, da sagen om det meget omdiskuterede CRT-filter var oppe og vende. Arriva påstod, at de selv rensede disse filtre forsvarligt og selv havde udstyret. Det vidste vi i Aalborg Mekanikerklub var en lodret løgn. Vi ringede til tillidsmanden, som fortalte, at Arriva hverken havde rensemaskine/rumudsugning eller separat rum til at processen. Fra denne dag startede klapjagten på medarbejdere, som ikke ville snakke Arrivas sprog. Den første blev fyret for få uger siden. Begrundelsen var, at vedkommende skulle havde mødt ind i julen på en vagt. Pågældende havde fået fri mellem jul og nytår. Påstand mod påstand. Næste fyring skete for godt 14 dage siden, da tillidsmanden en fredag blev kaldt ind til værkføreren, han mente ikke, at tillidsmanden vil arbejde på Arrivas betingelser, så derfor var ledelsen/arbejdsgiverforeningen HTS desværre nødt til at fyre tillidsmanden, som opsøgte Metal, som bad ham genoprage arbejdet. Arriva kan ikke fyre en tillidsmand. Arbejdsretten tager denne beslutning. Tillidsmanden blev bortvist. Metal gjorde det klart, at dette var overenskomstbrud, og krævede, at der skulle blandes organisationsansvar ind, fordi HTS havde vildledt deres medlem. Arriva og HTS fik kolde fødder. Man indkaldte til mæglingsmøde, inden sagen skulle for arbejdsretten. Forlig blev indgået. Tillidsmanden fik erstatning på 23.000 kr. plus feriepenge. Arrivas opførsel over for medarbejderne, som er med til at skåne vores indre/ydre miljø, er dybt forkastelig. Derfor har vi meddelt vores medlemmer, at de ikke skal tage arbejde på denne kreative virksomhed. Vi har givet Arriva det sorte kort. Kunne NT ikke snart lave et skema, hvor man spurgte medarbejderne ved de forskellige entreprenører, hvad de synes om deres arbejdsplads, som udfører service over for amtet/kommunen? Så kunne NT"s bestyrelse hurtig og sikkert få et overblik over disse kreative firmaer, som kun er ude på at score profitten, og ikke yde en ordentlig service over få NT kunder. Det kan ikke passe, at vores skattekroner skal være med til at føde disse selskaber, som byder ind på disse opgaver ogh ikke vil overholde dansk lovgivning (arbejdsmiljø). Arriva har lige ansat en mand til at køre rundt på deres værksteder og gemme og afdække ting, som arbejdstilsynet ikke skal se. Alt dette gør Arriva for at blive godkendt som en type A1 virksomhed. Så kommer arbejdstilsynet ikke farerende hvert andet minut og udskriver påbud. Vores opråb til NT"s bestyrelse er: Tænk på disse læserbreve vedrørende den kollektive trafik, næste gang der er licitation. Firmaer, som udfører opgaver for det offentliges regning, skal opføre sig medmenneskeligt, det er trods alt vores skattekroner, I sidder og bestyrer.