Umodenhed i S

Det er vist kun et parti, præget af umodenhed og total forvirring, der i én og samme uge kan finde på først at foreslå, at solarier skal forbydes for unge under 18 år – for dernæst bare tre dage senere at foreslå, at valgretsalderen skal sænkes til 16 år.

Begge dele kan jo lyde godt nok, men hvad er nu lige socialdemokraternes argumenter? Jo, angående forbuddet imod solarier til unge under 18 nævnes det, at de unge jo ikke selv kan bære ansvaret for at tage stilling til, og de vil gå i solcenter og udsætte sig selv for kunstigt lys eller ej. Det er unge under 18 altså åbenbart ikke gamle nok til selv at bestemme. Derimod er der en helt anden tiltro til de unge, når det kommer til at nedsætte valgretsalderen til 16 år. Her forlyder det fra Socialdemokraterne, at "Vi synes at 16-årige de er fuldt ud modne til at tage politisk stilling”, som Rasmus Prehn udtaler det. Hva'beha'r? Socialdemokraterne mener altså, at de unge ikke selv må bestemme, om de vil gå i solcenter, men vil gerne give dem indflydelse på social-, sundheds-, økonomi- bolig, rets- og udenrigspolitik(!). Her opfattes de unge pludselig som fuldt ud i stand til at vurdere hvilke politikere, der er bedst til at styre Danmark. Her taler vi altså om beslutninger, der har vidtrækkende betydning for ikke blot den enkelte unge, men for hele Danmark. Jeg håber at socialdemokraterne selv kan se, at deres holdninger er absurde, men jeg er helt ærligt i tvivl. Men sagen beviser endnu engang, at socialdemokraterne er villige til at indtage alle – også modsatrettede – standpunkter i enhver debat. At der så ikke er en pind sammenhæng i argumenterne, er mindre vigtigt. Man tør ganske enkelt ikke melde et standpunkt ud – og så stå ved det! Det er ikke blot plattenslageri af værste skuffe, men vidner også om politisk umodenhed. Det er for mig tankevækkende, at oppositionens i skrivende stund største parti åbenbart ikke har et princip eller blot en idé til, hvordan man ønsker at indrette samfundet, men lader sin politik diktere af mere eller mindre tilfældige indskydelser om snart det ene – snart det andet. Man må da kunne forvente, at socialdemokraterne kan tage stilling til, om man mener at de 16-17 årige er modne eller ikke modne – om de må stemme og selv bestemme om de vil gå i solcenter – eller ej. Man kan ikke mene begge dele på samme tid. Jeg havde nok bare trukket på skuldrene af det, hvis det havde været en enlig agurketids-svale fra socialdemokraterne. Men det er bare ikke første gang. Tænk bare på de mange forskellige udmeldinger socialdemokraterne er kommet med om skatten siden 2007: Først ville de have skattestop, så et skattehop, så skulle boligejerne have sat skatten op, så ville de igen skattestoppet, men så kom Ritts røde skole og sagde ja tak til flere skatter, og… Nej – der er vist ikke rigtige nogen, der har overblik over, hvad socialdemokraterne mener om skatten i øjeblikket. Sagen vidner om politisk umodenhed og et socialdemokrati uden retning. Befolkningen har krav på at vide hvilket projekt de regeringsduelige partier har. Socialdemokraterne har tydeligvis ikke et projekt, men lader sig styre fra sag til sag som politiske vindhaner. Jeg er glad for, at vi i det Konservative Folkeparti til gengæld står fast – også i blæst.