Umuligt at få skolelæge til Løgstør

Byrådet har i stedet ansat ekstra sundhedsplejerske

LØGSTØR:- Vi vil meget gerne have haft en - men der er ingen interesserede. Nu har vi til gengæld vores helt egen ordninger, der fungerer fint og til alles tilfredshed. Og det har vi ikke tænkt os at lave om på... Sådan lyder det - populært sagt - fra byrådet i Løgstør til statsamtet i Nordjylland. Statsamtet har - i lighed med en række andre nordjyske kommuner - spurgt Løgstør Kommune om hvorfor kommunen ikke har ansat en skolelæge. Det har kommunen nemlig pligt til i henhold til loven. Alle børn i den undervisningspligtige alder skal tilbydes to forebyggende helbredsordninger ved en læge. Og det er byrådet der er ansvarlig for at loven overholdes. Af det svar som byrådet netop har sendt til statsamtet fremgår det med al ønskelig tydelighed, at det ikke er viljen der mangler når det gælder ansættelse af en skolelæge. Faktisk har kommunen to gange i Ugeskrift for Læger haft stillingsopslag. Første gang var i 1997, hvor kommunen opslog en stilling med 10 timer ugentlig. Anden gang var i samarbejde med Farsø Kommune. Det var i 1998. Her tilbød man en 18 timers stilling. Men begge gange måtte Løgstør Kommune konstatere, at der overhovedet ingen ansøgninger var - eller i det hele taget henvendelser om stillingerne. Byrådet besluttede derfor at der skulle ansættes en sundhedsplejerske mere. Samtidig blev der iværksat et kvalitetudviklingsprojekt i den kommunale sundhedspleje uden en kommunelæge med afgørende vægt på hensynet til børnene og de unge sundhed, retssikkerhed og velfærd. I sit brev til statsamtet skriver kommunen, at den nuværende ordning fungerer godt og at der ikke er modtaget en eneste klage. - Derfor har vi ingen aktuelle planer om at foretage genopslag, hedder det i brevet til statsamtet.