EMNER

Umuligt at tvinge system til noget som helst

EU-forfatningen vil give mere indflydelse til borgerne, hævder Karsten Lauritzen og J.K.Lütken (9.6.).

De henviser til den nye artikel I-47, der giver en million borgerne (fra et bredt udsnit af EU-landene) lov til at opfordre Kommissionen til at fremsætte forslag til gennemførelse af forfatningen. "Det giver borgerne mulighed for at tvinge EU-systemet og deres nationale politikere til at tage deres konkrete bekymringer alvorligt", påstår skribenterne. Nej, det gør det netop ikke! Der foreligger intet om, at Kommissionen skal rette sig efter en sådan henvendelse fra en million borgere. Ligesom Kommissionen heller ikke skal, hvis en tredjedel af de nationale parlamenter finder sammen om at klage over, at det såkaldte nærhedsprincip overtrædes, altså at her blander EU sig i noget, nationalstaterne bedre kan ordne selv. Også en sådan indsigelse kan Kommissionen vælge at se bort fra. Men man skal helt om på side 255 i Forfatningsforslaget for at finde denne oplysning.