Lokalpolitik

Under afvikling

REGIONAL UDVIKLING: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har som led i valgkampen besluttet, at regionerne skal nedlægges. I Nordjylland har regionrådsformand Ulla Astman (S) givet udtryk for, at hun har svært ved at se det fornuftige i dette, når regionen i realiteten har levet op til de krav om effektivitet, der har været stillet fra centralt hold. Denne kritik møder genklang i de nationale medier, hvor der flere steder efterspørges substans og argumenter, i relation til regionernes afvikling. Disse argumenter vil det rent rationalt blive svært at finde, til gengæld kan konsekvenserne af regionernes forsvinden relativ nemt forudsiges. Fokuseres der på et felt som regionale udvikling, der i de seneste år har været et af regionernes kerneområde, så har dette - i Region Nordjylland - udfoldet sig ganske positivt. Der er af denne kanal blevet trukket en betydelig mængde vækstmidler og EU-finansiering til det nordjyske område. Det er sket med afsæt i regionens forskellige vækstpuljer, som har været styret af politiske retningslinjer og administreret af et bagvedliggende regionalt embedsværk. Netop det forhold, at det har været regionalpolitik og et embedsværk med tilknytning, der har stået bag har sikret, at de udviklingsinitiativer, der er blevet iværksat også har gavnet regionalt. Der har så og sige været en god fingerfornemmelse af, hvad der har været "det rigtige" og det har været muligt for embedsværket at føre en tæt dialog med de relevante regionale aktører. Den tid vil være forbi med en centralisering af regionens ansvarsområder. Det må forudsiges, at skal dispositionerne om regionens udvikling fremadrettet træffes fra mere centralt hold, så vil den styrke, der har været i det regionale embedsværks indsigt og nærhed gå tabt. Dette er set i en regional optik utrolig ærgerligt, men det tilsvarende gør sig ligeledes gældende i en national optik, for sikres det ikke kontinueret, at det er de stærkeste og mest relevant vækstinitiativer, der iværksættes som grundlag for økonomisk vækst, så står vi alle til at tabe.