Under hvilket flag?

Forleden forulykkede en turistbus på vej op mod den dansk-tyske grænse pga. for høj hastighed i tæt tåge. Senest er færgen fra Grenå til Varberg kollideret med et fragtskib i tæt tåge, og med mange andre skibsulykker i erindring, savner jeg mediernes oplysning til fremtidige skibspassagerer om hvilket flag, de to sammenstødende skibe sejlede under. Det er jo ingen hemmelighed, at skibe under bekvemmelighedsflag er til fare for både de ombordværende og de nærliggende kysters (fugle)liv og turisterhverv m.m. Niels Stubkjær H.C. Lumbyes Gade 10, København