Under jernalderbondens tag

Museet for Thy og Vester Hanherred fortæller om jernalderbondens liv

Anne Loui­se Haak Ol­sen pe­ger på ho­ve­det fra et lam, hvis ske­let blev fun­det un­der ud­grav­ning af et jern­al­der­hus i Hanst­holm i som­me­ren 2006. Hu­set har lig­ger på kan­ten af Hanst­holm ud mod Hanst­holm Re­ser­va­tet. Ud­grav­nin­gen blev fo­re­ta­get før byg­ge­mod­nin­gen af grun­de, med ud­sigt over re­ser­va­tet, blev fær­dig­gjort. Anne Loui­se Haak Ol­sen tror lam­met er ble­vet of­ret.Foto: Klaus Mad­sen
Museer 17. januar 2007 22:54

Thy har leveret nogle af arkæologiens bedste fund fra jernalderen. Fra den 21. marts til den 15. april er det muligt i Museet for Thy og Vester Hanherreds udstilling at få et næsten levende indblik i jernalderbondens hverdag. En periode et par hundrede år på hver side af Kristi Fødsel. Med udlånte klenodier, fundet i Thy, fra Nationalmuseets samlinger som anledning, viser museet fund fra nogle af de seneste udgravninger af nedbrændte jernalderhuse. - Netop det, at huse er brændt ned, har givet nogle fantastiske fund i Thy, og givet værdifulde oplysninger om livet for to tusind år siden, fortæller arkæolog Anne Louise Haak Olsen. Fortidens tragedier Tragedier for jernalderfamilierne i Thy har givet nogle spændende og meget velbevarede fund. Der er fundet ildsteder, og lagene ved husene har fortalt, hvordan der på samme grund er blevet bygget flere huse. Udgravningen af et jernalderhus i Sønder Ydby beskriver en sand ulykke. Her indebrændte seks af jernalderfamliens dyr. 2 heste, tre køer og et får. I et hjørne af huset stod lerkar, det ikke lykkedes husets beboere at få med ud. Et godt bondeliv Fundene i Thy beskriver, hvordan man har levet et godt bondeliv, og suppleret med jagt og fiskeri, hvor det har været muligt. Husene har efter tidens teknik og muligheder været velbyggede og næsten altid placeret i retning øst-vest. I det, vi nu opfatter som Europa, var der store forskelle i kultur og levevis i jernalderen. I Italiens Rom blev der bygget imponerende templer på samme tid som jernalderbonden i Sønder Ydby byggede huse med vægge af tørv og lerstampede gulve. De udlånte fund fra Nationalmuseet er fra udgravninger i Ginnerup i Sydthy, en kornsilo, romerske mønter, blandt andet en guldmønt med et portræt af kejser Nero, et velbevaret kreaturbindsel og en grydeske. Fra et fund i Skjoldborg er et bronzebælte. klaus.madsen@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...