Lokalpolitik

Under lavmålet, hr. borgmester...

GOLF:I et læserbrev i NORDJYSKE Stiftstidende 10, januar svarer borgmester H.C. Maarup på et "tendentiøst" læserbrev af Bente Holmgaard Andersen. I sit svar nævner borgmesteren, at han ikke kan respektere at blive beklikket, og for at forstærke holdningen tager han Jørgen Pontoppidan med. Jeg kender Jørgen Pontoppidan godt nok til at vide, at han kan svare for sig selv. Borgmesteren finder det uhæderligt at Bente Holmgaard Andersen i sit læserbrev nævner to tidligere kommunaldirektører og i parentes deres navne. Kære borgmester. Det er langt under lavmålet at kalde borgerne uhæderlige, blot fordi de i ytringsfrihedens navn skriver et læserbrev med deres syn på en sag. Ytringsfriheden begrænses kun af injurielovgivningen, og den er langt borte herfra. Det ville klæde borgmesteren, om han blot en enkelt gang ville erkende, at han tog fejl, og selvfølgelig kan topembedsmænd redegøre for egne handlinger, også i pressen. Set udefra er alt som kunne gå galt i golfsagen tilsyneladende gået galt, og det lige fra første færd. Hverken politisk eller administrativt har sagen om golfbanen være forberedt ordentligt. Det vidner de mange underkendelser om. Der er ingen tvivl om, at talen om ekspropriationslignende vilkår har haft megen vægt, da det i sin tid var på tale. Det kan skyldes, at borgmesteren, og måske borgmestrene, har udtalt sig ganske klart, - eller også har de ikke udtalt sig klart nok.