Underlig sag

Desto mere man hører om statsministerens skattesag, desto mere forundres man. Hvis Neil Kinnock havde meldt fra som dansk skatteborger, ville han ikke have fået årsopgørelser.

Altså har han fået seks årsopgørelser, hvor han har undladt at anføre sin udenlandske skatteindtægt og accepteret indtægten anført med nul-indkomst og en beregning med anførsel om overførsel til Helle Thorning-Schmidt af personfradrag mm og altså en godtgørelse på 40.000-50.000 kr. i skatten hvert år. Helle Thorning-Schmidt har hvert år på årsopgørelserne kunnet se det og fået godskrevet ca. 300.000 kr. i alt. Efter sagen er kommet frem, har Helle Thorning-Schmidt efterbetalt de tre sidste år. Men har på grund af forældelsen på tre år ikke tilbagebetalt 150.000 kr. Sagen har nok været en varm kartoffel i Skat, idet unddragelser over 200.000 kr. medfører fængselsstraf. Derfor har Skat vel afholdt møder, hvor man enedes om kun at ville kræve 150.000 kr., hvilken unddragelse i øvrigt også er strafbar, derfor måske de ni siders tillæg. Måske gælder forældelsen på ni år for skatteforholdet. Men hvis man påstår, at Neil Kinnock ikke skulle have en dansk årsopgørelse, har han medvirket til at påføre den danske stat udgifter på mellem 200.000 og 300.000 kr. Den danske stat var i utilregnelig uvidenhed om det urigtige krav, hvorfor den danske stat i henhold til forældelsesreglerne bør rejse kravet med renter og muligvis straf for forholdet. Skattegodtgørelsen har Helle Thorning-Schmidt fået, hvorfor det er en sag om almindelige fordringer mod hr. Kinnock, muligvis kun baseret på de resterende 150.000 kr. Denne fordring må Kammeradvokaten snarest gøre krav på samtidigt med de strafbare forhold efterses. Hvis skatteministeren ikke får klarlagt disse forhold i undersøgelseskommissionen, må borgerne anse det for ansvarspådragende politiske handlinger.