Underlige frustrationer

Kære Gorm Spaabæk. Jeg undrer mig over, hvad det er for frustrationer, der får dig til så ihærdigt at falde over amtet og spotte selv den mindste handling fra amtets side på billedkunst-området.

Så handler det om en ide, der – desværre – aldrig er blevet til noget. Så handler det om omslaget på en af amtets publikationer. Og så er det alt muligt andet, som vi i Nordjyllands amt ikke skulle gøre godt nok. Som jeg før har sagt, så har jeg ingen illusioner om at kunne overbevise dig om, at vi faktisk bestræber os for at give de bedste betingelser for al kultur i Nordjylland, inklusive billedkunst. Inden for de økonomiske rammer, vi har - begribeligvis. I dette mit sidste indlæg i vores debat i denne omgang vil jeg prøve at beskrive vort seneste undervisnings-og kultur-udvalgsmøde, og fortælle hvad der blev besluttet ang. billedkunst. Vi behandlede nemlig her ansøgninger om støtte via vores kulturpulje, som vi gør det fire gange om året. Det absolut største beløb blev den dag bevilget til et internationalt grafisk trykkeprojekt, som skal finde sted på Grafisk værksted i Hjørring. Her skal en række særdeles anerkendte billedkunstnere fra Skandinavien og Skotland producere kunst, som så senere skal turnere i de pågældende lande. Det er et meget professionelt projekt, som i sjælden grad vil sætte Grafisk Værksted på landkortet. I den mindre kostbare afdeling bevilgede vi et beløb til Læsø Artes - en festival for klassisk musik , poesi og kunst på Læsø. Foruden en hel del koncerter omfatter festivalen 2 udstillinger af kunstmalere som repræsenterer forskellige strømninger i samtidskunsten. Og endelig kan jeg nævne det traditionelle beløb , amtet giver til Skolernes Kunstudstilling. Det drejer sig om indkøb af nutidskunst til en vandreudstilling, som kan ses på amtets skoler. Jeg tror, vi alle i udvalget følte os glade og privilegerede over at bo i en landsdel, hvor så meget spændende og forskelligartet finder sted – og læg mærke til - billedkunstnerne er i høj grad aktive i dette alsidige og levende kulturliv. Du vil sikkert have mange indvendinger mod vore prioriteringer – men det må vi vist leve med!! Hvad vi dog vel begge to kan glæde os over og se frem til, er det arbejde, som repræsentanter for Billedkunsternes Sammenslutning i øjeblikket sidder med. Opgaven er defineret af amtet og billedkunstnerne i fællesskab, og består i at finde den bedste indgangsvinkel for billedkunsten til Den Regionale Kulturaftale. Jeg har indtryk af, at der bliver gået positivt til sagen, og jeg glæder mig til at se, hvilke kvalificerede og kreative forslag, vi fra jeres egen side bliver præsenteret for. Jeg vil foreslå, at vi begge slår vores lid til, at denne arbejdsgruppe finder frugtbare og fremtidsrettede forslag. I hvert fald vil jeg for min del anse vores lange debat om amtets kulturpolitik for afsluttet.