Underligt tiltag af regeringen

Synspunkt

Man gnider øjnene en ekstra gang og kniber sig i armen. Man troede det simpelthen ikke muligt. Landets borgerlige regering, der som bekendt ledes af den liberale statsminister Anders Fogh Rasmussen, har minsandten nu taget det første store skridt imod en delvis nationalisering af udvindingen af fossile brændstoffer i Nordsøen. Vel at mærke altså en regering ledet af selvsamme statsminister, som før han nåede magtens politiske tinde skrev og udgav en kontroversiel debatbog om den minimalstat, han anså som et menneskeligt idealsamfund. I denne skrabede minimalstat var stort set alle offentlige institutioner privatiseret, fordi pengene ifølge denne tankegang nu én gang ligger bedst i borgernes lommer. Hidtil har ministrene i den borgerlige regering da også talt op og ned ad avisspalter og udbredt sig i alle æterbårne medier om det ønskværdige i både skattestop og yderligere privatiseringer, om end retorikken måske blev dæmpet en anelse efter skandalen i Farum, som ellers i årevis blev fremhævet som en borgerlig og liberal mønsterkommune, hvor skatten var lav og borgernes frihed samt god service alligevel sikret i alle ender og kanter. Onsdag kunne man altså ikke desto mindre læse i dagbladet Børsen, som ikke just har ry for at rende med halve vinde eller tage gas på de ærværdige læsere, at regeringen er ved at indgå en aftale, som sikrer staten en ejerandel på ikke mindre end 20 procent af Dansk Undergrunds Consortium, som indtil nu har været 100 procent privat ejet. Nej, netop dét troede man ganske enkelt ikke muligt! Ifølge alle historiske og sociologiske lærebøger har en sådan nationalisering ellers været forbeholdt kommunistiske regimer og socialistiske regeringer rundt omkring på kloden. Modsat eksempelvis tilfældet ved en ekspropriation, hvor samfundets interesser nøje og nænsomt afvejes i forhold til de berørte borgeres omkostninger og retssikkerhed, har socialistiske regimer således altid haft lige præcise ideologiske motiver til en given nationalisering, idet man som oftest angiveligt har fundet det fornødent at lade staten overtage specielt de virksomheder, som styret fandt vitale for landets sikkerhed og nationale økonomi. Som om denne politiske kovending så ikke skulle være nok, har den danske regering tillige besluttet, at den vil forøge beskatningen af indtjening fra udvinding af olie og naturgas i Nordsøen. Med en forskønnende omskrivning taler ministrene selvfølgelig kun om et øget provenu, men reelt er der nu en gang tale om beskatning af produktionen. Dermed har regeringen med ét hug slagtet hele to hellige køer. Skattestoppet står åbenbart heller ikke længere ved magt, hvis regeringen ellers bare finder det passende at bryde det, hvilket en og anden borgmester rundt omkring i de danske amter og kommuner nok vil finde en kende hyklerisk, al den stund de ikke sidder inde med samme muligheder for at finansiere voksende udgifter, men er tvunget til at skære helt ind til benet i samtlige forvaltninger og på alle områder. Hvis man i den forbindelse stiller sig spørgsmålet, hvorfor en så ekstremt professionelt ledet og succesombrust virksomhed som Mærsk, der er landets ubestridt største og mest magtfulde, har affundet sig med denne delvise nationalisering, så ligger svaret givetvis i det forhold, at virksomheden og de udenlandske samarbejdspartnere fra Shell og Chevron Texaco i samme ombæring har fået forlænget koncessionen fra 2012 helt frem til 2040. Den borgerlige regering har kort sagt for ussel mammon solgt ud af det ideologiske arvegods, mens de private investorer har købt sig til arbejdsro langt ind i det nye århundrede. Ironisk nok finder dette udsalg sted samtidig med, at Nationalbanken kritiserer regeringen for ikke at have styr på finanserne. Man tror det altså næppe, men det skulle såmænd være ganske vist! Niels V. Skipper Petersen, Nejstbrinken 105, Hirtshals, er forfatter og lærer. Hans biografi kan læses på Litteratursiden.dk. Mail: nejst@mail1.stofanet.dk