Skolevæsen

Underskrifter mod forbud

Skolelederen på Bagterpskolen kan glæde sig over, at eleverne på skolerne ikke bare har kendskab til de demokratiske redskaber, de har til rådighed, men rent faktisk også benytter sig af dem.

- Jeg har lige modtaget 100 underskrifter, der er samlet ind fra elever fra 6. til og med 9. klassetrin, oplyser Palle B. Kristensen. Eleverne er utilfredse med, at de to ældste klassetrin ikke længere må forlade skolen i de lange frikvarterer. - Jeg vil naturligvis foreligge bestyrelsen underskrifterne, som en del af den demokratiske procedure, forsikrer skolelederen, der dog også lader skinne igennem, at oddsene på, at beslutningen omstødes sikkert ikke er alt for gode. Skolelederen peger på, at der normalt er faciliteter på skolen, så eleverne kan slå tiden ihjel - eksempelvis med bordtennis - på fornuftig vis, men hvad underholdning i pauserne angår, er eleverne lidt på smalkost p.t., da skolen befinder sig mellem to ombygnings-etaper. Skolen har i øvrigt ikke indført regler om, hvad eleverne må have med hjemmefra og nyde i skoletiden på selve skolen.