Underskrifter mod ny børnehave

Beboere på Liljevej protesterer over ny børnehave

HJØRRING:Det er ikke uden sværdslag med beboerne på bl.a. Liljevej i Højene, at der etableres en ny børnehave på en kommunal mark for enden af villavejen. Der er lavet op til flere underskriftindsamlinger mod planerne. De er sendt til kommunen i forbindelse med høringsfasen for lokalplanen. Der har længe manglet børnehavepladser i Højene. Børnehuset ved Bjergnene er fyldt til bristepunktet og derfor har kommunen besluttet at lave en filial på Liljevej. Området var egentlig beregnet til en udvidelse af idrætspladsen ved Højene Hallen, men nu er det besluttet at børnehaven skal ligge her. Den kommer til at bestå af et par pavilloner med plads til 40 børn. - Liljevej og de andre villaveje bliver i stigende grad brugt af skolebørn, der cykler til Højene skole. Vi frygter en voldsom stigning i trafikmængden, siger Anne Marie Kokholm Rothmann, der selv har indsamlet 35 underskrifter mod børnehaveplanerne. Der er ingen cykelsti på Skagensvej, og derfor benytter mange skolebørn villavejene og stierne som en mere sikker smutvej til skolen. - Vejene er smalle og vi mener ikke at de kan bære de mange biler, der dagligt vil køre til og fra børnehaven, siger Anne Marie Kokholm Rothmann. Også Grundejerforeningen Højene Øst har indsamlet et halvt hundrede underskrifter mod planerne. Ud over trafikale problemer, frygter beboere tæt på området, at de vil opleve støjgener fra børnehaven. De påpeger også, at området oprindeligt var beregnet til en udvidelse af idrætsbanerne ved Hallen. Beboerne foreslår istedet forskellige andre placeringer til institutionen: F.eks i forbindelse med spejdergården på Højvælde, på østsiden af Højene Hallen overfor Kløvergården eller ved siden af Højene Menighedshus. - Der er ingen tvivl om, at der brug for en institution i Højene, Liljevej er bare ikke den rigtige placering, siger Anne Marie Kokholm Rothmann. Kommunens forvaltning betegner indsigelserne som forventelige, og foreslår, at de trafikale gener kan afhjælpes med fartdæmpende tiltag og forbedring af oversigtsforholdene ud mod Skagensvej. Udvalget for teknik og miljø tager stilling til indsigelserne på et møde i dag.