Underskrifter til fordel for nationalpark

MOU:Forud for Vildmoserådets møde senere i dag bebuder Bent Bundgaard, tværpolitisk medlem af byrådet i Sejlflod Kommune, at han nu vil sætte en underskriftindsamling i gang til fordel for en nationalpark i Lille Vildmose. - Gennem mit mangeårige virke i byrådet og i det lokale foreningsarbejde er jeg ikke i tvivl om, at det store flertal af borgere i lokalområdet omkring Lille Vildmose støtter en nationalpark i vildmosen. Det bør derfor ikke lykkedes en gruppe utilfredse landmænd, hvoraf flere er kendt for at have haft miljøsager kørende mod amt og kommune, at hindre etableringen af en nationalpark, der vil blive til gavn for hele Østhimmerland, siger Bent Bundgaard. Ligesom de mere end 850 underskrifter, som de utilfredse landmænd og lodsejere har indsamlet, skal underskrifterne afleveres til Vildmoserådet og dermed også til Miljøministeriet. - Blandt de underskrifter som de utilfredse landmænd har indsamlet, er der både mindreårige børn og folk fra Tåstrup ved København. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved om underskrifterne tegner et retvisende billede. - Vi vil derimod indsamle underskrifter fra alle borgere over 18 år i det lokalområde, der ligger omkring Lille Vildmose og det er den nye Aalborg Kommune, som Sejlflod jo bliver en del af, plus Hadsund og Skørping kommuner, så man gennem vores underskriftindsamling kan se, at der er stor opbakning til en nationalpark hos de lokale borgere, siger Bent Bundgaard. Han har ikke sat en slutdato for indsamlingen af underskrifter.