Velgørenhed

Underskrifts-indsamling for Amnesty

Amnesty kører en kampagne for at få skrevet forbud mod tortur ind i danske militære og civile straffelov. Og i den forbindelse er der landsdækkende indsamlinger af underskrifter på tirsdag 19. april mellem kl. 16 og 19.Der er også underskriftindsamling i Frederikshavn, og det foregår på Kallstorvet fra kl 16. Alle interesserede er velkomne til at komme og deltage i at samle underskrifter mod tortur. Man er også velkommen til at henvende sig på tlf 98425542 . På Amnestys hjemmeside www.amnesty.dk kan man også straks skrive under på, at kræve forbud mod tortur skrevet ind i dansk lovgivning.