Socialforhold

Underskud eftergives

Håndsrækning på 27 mio. kroner til socialudvalget

2007 var noget skidt, hvad enten underskuddet lander på 70 eller 100 millioner kroner, konstaterer borgmester Erik Sørensen (S).

2007 var noget skidt, hvad enten underskuddet lander på 70 eller 100 millioner kroner, konstaterer borgmester Erik Sørensen (S).

FREDERIKSHAVN:Socialudvalget får eftergivet et underskud på 27 mio. kroner fra 2007. - Udvalget er på vej med en ny stor overskridelse og det er urealistisk at tro, at de kan finde pengene inden for deres eget område. Derfor er vi i økonomiudvalget enige om at eftergive underskuddet, siger borgmester Erik Sørensen (S). Overskridelserne skyldes først og fremmest en række såkaldte "skal-funktioner": Udgifter til voksenhandicappede, misbrugere og hjælpemidler. - Det er et landsdækkende problem. Udgifterne dræner de kommunale kasser, og hvis ikke kommunerne får flere penge til det, vil det gå ud over ældrepleje og lignende, siger Erik Sørensen. Én af forklaringerne er den fordelingsaftale, der blev lavet mellem staten og kommunerne, da amterne blev nedlagt og amtets opgaver fordelt. Bagstopper for det hele - Det er svært gennemskueligt, men noget er der galt. Kommuner over hele landet har fået nogle slemme overraskelser i forhold til den viden, vi havde, da vi lagde det første budget i den nye storkommune. Kommunen er blevet bagstopper for det hele, og hvis økonomien ikke er på plads til det, ser det alvorligt ud. Storkommunens første år endte med et kæmpe minus på bundlinien. Om det er 68 mio. kroner eller måske godt 100 mio. kroner, er de ledende politikere ikke enige om, men under alle omstændigheder er det skidt. - Jeg tror, de fleste er enige om, at serviceniveauet har været lige i underkanten - og det kostede så alligevel 68 mio. kroner mere, end vi havde forventet. Så mange penge kan vi ikke spare og vi må sige, at det oplæg, vi havde som udgangspunkt, ikke var godt nok. Det var en kaotisk situation at skulle lægge tre kommuner sammen, men det kunne have været meget værre. Nu er vi oppe og køre, har større viden og er ikke i samme grad på Herrens mark, siger Erik Sørensen. Han er overbevist om, at Budget 2008 bliver holdt og roser direktionen for den rolle med at tænke på tværs og på helheden. - Det lover godt og giver tryghed om, at der nu er styr på det og at økonomien kører i en rolig god gænge, siger Erik Sørensen optimistisk. Byrådet diskuterer de store økonomiske temaer på onsdag.