Underskud i Det Musiske Hus

Regnskabsår viser underskud på driften på kr. 213.956

FREDERIKSHAVN:Regnskabsåret 2004 viser røde tal på bundlinjen for Det Musiske Hus - helt nøjagtig 376.956 kroner. Underskuddet er opstået fordi der dels har været udgifter over husets driftsbudget i forbindelse med engangsinvesteringer ved byggeriet - bl.a. kabler til lysdæmper, reoler til kælderen, flygelemballage, gulvvaskemaskine - på ialt kr. 235.700. Heraf har Det Musiske Hus haft 54.744 kr. "i kassen", så den reelle merudgift lander på kr. 180.956. Desuden har huset haft ekstra lønudgifter til vikardækning ved langstidssygdom i administrationen på kr. 33.000. Og hertil kommer de manglende bogførte indtægter for 2004 på kr. 163.000. Disse tre beløb udgør underskuddet på kr. 376.956. Underskuddet dækkes ved at de 163.000 kr. fra 2004-indtægterne bogføres i 2005. Desuden finder man 100.000 kroner på driftskontoen og sidst overføres 100.000 kr. fra ad hoc puljen. - Underskuddet er velbrundet set i fohold itil de forbedringer og den aktivforøgelse som er sket. Men vi bliver nødt ti,. at sepå driftsrammen, så den i højere grad imødekommer behovet. hvorfor vi indarbejder 100.000 kr. i 2005, siger Kulturudvalgsformand Hans Ulrik Vadmann. - Budgettet er udtryk for en driftstilpasning. Vi har løbende i 2004 haft fokus på at sikre en tilpasning af husets økonomi, fordi der i forbindelse med starten af sådan et stort hus er mange ting, der skal tages højde for i indkøringsfasen. Nu er vi nået til afrundingen af 2004, og i forbindelse med den over/underksudsberegning, der har været, er sagsfremstillingen udtryk for en driftstilpasning, som man fra Kultur- og Fritidsudvalget støtter, siger Jacob Dalsgaard.